Taimekasvatus ja rohumaade hooldamine 2020. aasta

Küsimustiku kood: 13062020

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Taimekasvatus (21214)".

Andmete esitamise tähtaeg: 01.11.2020

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Taimekaitsevahendite loetelu

Põllukultuurid