Eesti majandus-ja ettevõtlusõpetajate TALVEKOOL (04. jaanuar 2018)

Statistikaameti teenuste kasutamine õppetöös. Majandusõpetajate küsitluse tulemused - Elbe Metsatalu

Statistikaamet – infoteenuse pakkuja – Aime Lauk

Raha kulutamisest ehk leibkondade kulutuste struktuurist, jaekaubandusest ning tarbijatega manipuleerimisest, keskendudes toidukaupadele – Märt Leesment

Väliskaubandusstatistika – Evelin Puura

SKP-st ja majanduse üldtrendidest – Robert Müürsepp