Norway Grants

„Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ – analüüsitulemuste arutelu ja rahvusvaheliste ekspertide kogemused soolise palgalõhe arvutamisel

31. oktoober 2014
Radisson Blu Sky Hotel (Rävala pst 3 Tallinn)

Projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ raames toimub 31. oktoobril Tallinnas IV töötuba, kus tutvustatakse soolise palgaerinevuse analüüsi tulemusi ning rahvusvahelised eksperdid annavad ülevaate enda kogemusest soolise palgalõhe arvutamisel.

Päevakava

Aeg

Esitlus

Esineja

9:00–9:15

Hommikukohv

9:15–9:35

Ülevaade soolisest palgalõhest Eestis ja projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ tutvustus. Ettekanne

Merle Paats

9:35–10:35

Sooline palgalõhe Islandi näitel:
* Soolise palgalõhe arvutamiseks kasutatavad andmed ja nende kogumine. Ettekanne
* Ülevaade Islandil läbi viidud soolise palgalõhe uuringutest, meetodid ja tulemused. Ettekanne

Margret Kristin Indridadottir
Margret Vala Gylfadottir

10:35–10:55

Kohvipaus

10:55–11:15

Soolise palgalõhe arvutamiseks kasutatava andmebaasi kokkupanek. Ettekanne

Merle Paats

11:15–12:15

Tartu Ülikooli lõppraport „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus. Soolise palgaerinevuse analüüs“. Ettekanne
Küsimused ja arutelu

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE

12:15–12:35

Kohvipaus

12:35–13:35

* Soolise palgaerinevuse vähendamiseks kasutatavad meetmed Islandil. Ettekanne
* Islandil läbi viidud soolise palgaerinevuse analüüsi tutvustus. Ettekanne

Margret Kristin Indridadottir
Margret Vala Gylfadottir

13:35–14:05

* Soolise palgaerinevuse vähendamise meetmed Eestis.
* Ülevaade uuringust „Sooline palgalõhe Eestis“ (2009–2010)
Ettekanne

Käthlin Sander, Marju Raju (Sotsiaalministeerium)

14:05

Lõuna