Statistika andmebaas

Statistika andmebaasi uuendamise kuupäevadega saab tutvuda avaldamiskalendris. Andmebaas uueneb avaldamiskalendris etteteatatud päeval kell 8.

Andmebaasi avalehele


Uus andmebaasi tarkvara

Statistika andmebaas esitab riiklikku statistikat. Selle teenuse pakkumiseks on Statistikaamet seni kasutanud PX-Webi nimelist tarkvara, mis aga ei rahulda enam tarbijate kasvavaid vajadusi. Käesoleva aasta novembris võtab Statistikaamet kasutusele uue statistika andmebaasi tarkvara .Stat (DotStat), mis pakub palju uusi võimalusi kvaliteetsema infoteenuse esitamisel.

.Stati eelised:

 • tabeli sisu ja valdkondade jaotus kõigi tabelitega kuvatakse ühel lehel;
 • täistekstiotsing on üle kogu andmebaasi;
 • filter, mis jätab valikusse alles vaid soovitud märksõnu sisaldavad tabelid;
 • tabeli seadmine nii, et valikusse jäävad vaid huvipakkuvad andmed;
 • tabeli ridade, veergude ja päise seadistamine kasutaja soovi järgi;
 • tabeli laadimine Exceli, CSV-, SDMX-XML- või PX-faili vormingus;
 • tabeli juures on mõisted ja metoodika ning metaandmed.

.Stati tehnilised võimalused:

 • suurte andmehulkade esitamine ühes tabelis;
 • võimalus otsida riiklikku statistikat otse oma infosüsteemist, veebilehelt, mobiilirakendusest jm lt;
 • masinloetavad liidesed ehk API-d, mille kaudu on võimalik arvutipäringute keeles küsida andmebaasist kõiki Statistikaameti avaldatavaid andmeid või nende väiksemaid osi;
 • kasutusele tulevad avatud standardid nagu SDMX-XML ja SDMX-JSON ning toetatud on nii SOAP- kui ka REST-tüüpi päringud.

Üleminek toimub kolmes etapis. Novembris 2017 minnakse üle uuele platvormile. Esimese paari kuu jooksul on paralleelselt kasutusel nii vana kui ka uus andmebaas, 2018. aasta algusest alates on kasutusel vaid uus.

Järgmise kahe aasta jooksul kujundatakse andmestikud ümber ning vaadatakse üle seni puuduvad või juhuslikult valitud klassifikaatorid ja koodiloendid, mis viiakse vastavusse statistikasüsteemis kehtivate ametlike versioonidega.

2019. aasta lõpus toimub platvormiuuendus, mis teeb senise kasutajaliidese veel lihtsamaks ja kiiremaks.

Huvilised saavad osaleda andmebaasi kasutamise koolitusel „Statistika andmebaaside kasutaja ABC”.

Platvormiks valitud tarkvara valmib koostöös mitmete teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, kelle hulka kuuluvad OECD, ILO, Austraalia, Itaalia ja Uus-Meremaa statistikaamet, Belgia keskpank jt. Ühine arendus võimaldab säästa olulisel määral maksumaksjate raha ja laiendada analüüsi kaasatud spetsialistide ringi.