Andmeesitaja klienditugi

Andmeesitaja klienditoe eesmärk on pakkuda andmeesitajatele konsultatsiooni statistiliste küsimustike täitmise ja edastamise ning Statistikaameti korraldatavate sotsiaaluuringute kohta. Andmeesitaja klienditugi annab teavet eesti, inglise ja vene keeles. Klienditoe poole pöördudes tuleb teatada oma asutuse registrikood, eraisikutel nimi ja isikukood.

Andmeesitaja klienditugi pakub võimalust

  • saada infot andmete esitamise kohustuse ja küsimustike laekumise kohta,
  • saada infot sotsiaaluuringutes osalemise ja uuringute korralduse kohta,
  • saada konsultatsiooni küsimustike täitmiseks,
  • saada konsultatsiooni elektroonilise andmeedastuskeskkonna eSTAT kasutamise kohta,
  • saada lisainfot valdkonnaspetsialistilt või metoodikult
  • teatada asutuse või isiku kontaktandmete muudatustest.

Küsimusi on võimalik esitada

  • Statistikaameti telefonil 6259 100 (E-N 8.30-16.30, R 8.30-15.30, helistamisel kehtib kohalik kõnetariif),
  • e-postiga klienditugi at stat dot ee,
  • faksiga 6259 141,
  • kirjaga aadressil Tatari 51, 10134 Tallinn.

Vastamise tähtaeg

Andmeesitaja klienditoe töötaja annab telefoni teel esitatud tema kompetentsi kuuluvatele küsimustele vastuse kohe. Kui küsimus nõuab detailsemat selgitamist, helistab andmeesitaja klienditoe töötaja kliendile kokkulepitud ajal või hiljemalt kahe tööpäeva jooksul tagasi. Kui küsimustele vastamine ei kuulu andmeesitaja klienditoe töötaja kompetentsi, suunab ta kõne edasi vastava valdkonna spetsialistile. Kirjalikult saabunud küsimustele vastatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul kirja registreerimisele järgnevast päevast arvates.

Hind

Andmeesitaja klienditoelt saadav teave on tasuta.

Kaebused ja ettepanekud

Kirjalikult esitatud kaebused ja ettepanekud andmeesitaja klienditoe töö kohta registreeritakse.
Kaebused lahendatakse võimalusel kohe.
Kaebuste lahendamise järelevalve eest vastutab andmetöötluse ja registrite osakonna juhataja. Kirja, faksi ja e-postiga esitatud kaebustele vastab Statistikaamet kirjalikult kümne tööpäeva jooksul alates kaebuse registreerimise päevast. Kui kaebusele vastamiseks on vaja koguda lisainfot, võib tähtaega pikendada 30 päevani. Ka andmeesitaja klienditoe telefonil 6259 100 ja Statistikaametis kohapeal (Tatari 51, Tallinn) saab teha ettepanekuid teenuse paremaks osutamiseks ja esitada kaebusi.