Andmete esitamisest

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot, kogudes selleks andmeid ettevõtetelt, andmekogudelt ja üksikisikutelt. Võimaluse korral kasutame statistika tegemiseks riiklike andmekogude andmeid. 2019. aastal on need kasutusel ligi poolte küsimustike puhul. Et statistika tegemiseks on vaja ka sellist infot, mida andmekogudes ei ole, tuleb osa andmeid küsida ka ettevõtetelt ja asutustelt.

Küsimustikud, mille täitmist Statistikaamet Teie ettevõttelt ootab, on esitatud Statistikaameti veebilehe rubriigis „Andmete esitamise kohustus“. Aasta jooksul võib sinna küsimustikke juurde tulla, sellest anname Teile enne teada.

Infoks palga- ja tööjõuküsimustiku ning EKOMAR täitjatele

  • Projekti „Aruandlus 3.0“ raames on palga- ja tööjõuküsimustiku andmeid võimalik edastada otse ettevõtte raamatupidamistarkvarast ning sel juhul ei pea täitma küsimustikku Statistikaameti andmete esitamise keskkonnas eSTAT. Lisainfo siin
  • EKOMARi küsimustiku eeltäitmisel kasutatakse äriregistris allkirjastatud majandusaasta aruandeid.

Ettevõtetelt kogutakse andmeid peamiselt valikvaatlustega, seetõttu peab ainult osa iga tegevusala ettevõtetest Statistikaametile andmeid esitama. Suurem osa ettevõtteid satub andmeesitajaks juhuvalikuga. Üle 50 töötajaga ettevõtetel või väiksematel, kuid tegevusalal väga tähtsatel ettevõtetel tuleb andmeid esitada igal aastal.

Andmete esitamiseks soovitame kasutada elektroonilist andmeedastuskeskkonda eSTAT, kus küsimustikud on osaliselt eeltäidetud. eSTATiga liitumiseks tuleb ettevõtte/asutuse esindusõiguslikul isikul esitada eSTATis taotlus või saata digiallkirjastatud taotlusvorm e-postiga klienditugi at stat dot ee. Täpsem info eSTATi ja sellega liitumise kohta on kasutusjuhendis.

Andmeesitajate koolituste kohta leiate lisainfot siit.

Riikliku statistika seaduse järgi on andmete esitamine kohustuslik, sest ühiskonna protsesse kajastavat statistikat on vaja nii riigi juhtimiseks kui ka ettevõtte arengukava koostamisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Usaldusväärset statistikat saab teha vaid kvaliteetsete andmete põhjal. Seetõttu on andmeid esitaval ettevõttel statistika valmimises oluline roll. Statistikaamet tagab esitatud andmete kaitse, ei edasta neid kontrolli- või järelevalveasutustele ja kasutab andmeid vaid statistika tegemiseks.

Andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on riikliku statistika tegijal õigus teha andmeesitajale ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riikliku statistika tegija kohaldada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seadusega sätestatud korras.

Kogutud andmete põhjal valminud statistika avaldatakse statistika andmebaasis. Analüütilisi ülevaateid saab lugeda artiklitest ja statistikablogist.

Olulised lingid

Aruandlus 3.0 ja halduskoormuse vähendamine
Mis on riiklik statistika ja kuidas seda tehakse?
Korduma kippuvad küsimused
EKOMAR ja majandusaasta aruanne: andmete esitamine Statistikaametile
Statistikatööde loetelu (uuringud)