Andmete esitamine 2018. aastal

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot, kogudes selleks andmeid ettevõtetelt, andmekogudelt ja üksikisikutelt. Võimaluse korral kasutame statistika tegemiseks riiklike andmekogude andmeid. 2018. aastal on need kasutusel ligi poolte küsimustike puhul. Et statistika tegemiseks on vaja ka sellist infot, mida andmekogudes ei ole, tuleb osa andmeid küsida ka ettevõtetelt ja asutustelt.

Küsimustikud, mille täitmist Statistikaamet Teie ettevõttelt 2018. aastal ootab, on esitatud Statistikaameti veebilehe rubriigis „Andmete esitamise kohustus“. Aasta jooksul võib sinna küsimustikke juurde tulla, millest anname Teile enne teada.

2018. aastal on andmete esitamisel kavas mõned uuendused.

  • Küsimustike „Palk“, „Palk maakonna järgi“, „Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad“ ja „Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi“ asemel on üks küsimustik „Palk ja tööjõud“ (14622018).
  • Projekti „Aruandlus 3.0“ raames on ettevõtetel võimalus uue palga- ja tööjõuküsimustiku andmed edastada otse ettevõtte raamatupidamistarkvarast ning nad ei pea enam täitma küsimustikku Statistikaameti andmete esitamise keskkonnas eSTAT. Lisainfo siin
  • eSTAT uueneb teises kvartalis. Andmete esitamine muutub lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks ning lisandub uusi funktsionaalsusi. Uue eSTATi kujundus valmis koostöös andmeesitajatega.
  • EKOMARi küsimustiku eeltäitmisel kasutatakse äriregistris allkirjastatud majandusaasta aruandeid.

Ettevõtetelt kogutakse andmeid peamiselt valikvaatlustega, seetõttu peab ainult osa iga tegevusala ettevõtetest Statistikaametile andmeid esitama. Suurem osa ettevõtteid valitakse andmeesitajaks juhuvaliku teel. Üle 50 töötajaga ettevõtetel või väiksematel, kuid tegevusalal olulise tähtsusega ettevõtetel tuleb andmeid esitada igal aastal.

Andmete esitamiseks soovitame kasutada elektroonilist keskkonda eSTAT, kus küsimustikud on osaliselt eeltäidetud. Liitumiseks eSTATiga tuleb ettevõtte/asutuse esindusõiguslikul isikul esitada eSTATis taotlus või saata digiallkirjastatud taotlusvorm e-postiga klienditugi at stat dot ee. Täpsem info eSTATi ja sellega liitumise kohta on kasutusjuhendis.
Andmeesitajatele mõeldud koolituste kohta leiate lisainfot siit.

Riikliku statistika seaduse järgi on andmete esitamine kohustuslik, sest ühiskonna protsesse kajastav statistika on vajalik nii riigi juhtimiseks kui ka ettevõtte arengukava koostamisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Usaldusväärset statistikat saab teha vaid kvaliteetsete andmete põhjal. Seetõttu on andmeid esitaval ettevõttel statistika valmimises oluline roll. Statistikaamet tagab esitatud andmete kaitse, ei edasta neid kontrolli- või järelevalveasutustele ja kasutab andmeid vaid statistika tegemiseks.
Andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on riikliku statistika tegijal õigus teha andmeesitajale ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riikliku statistika tegija kohaldada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seadusega sätestatud korras.

Kogutud andmete põhjal valminud statistika avaldatakse statistika andmebaasis. Analüütilisi ülevaateid saab lugeda Statistikaameti väljaannetest ja statistikablogist.

Olulised lingid

Aruandlus 3.0 ja halduskoormuse vähendamine
Mis on riiklik statistika ja kuidas seda tehakse?
Korduma kippuvad küsimused
EKOMAR ja majandusaasta aruanne: andmete esitamine Statistikaametile
Statistikatööde loetelu (uuringud)