Andmete esitamise tähtajad

19. november 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

22. november 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. november 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

26. november 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

1. detsember 2018

14682018 - Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2017. aasta

3. detsember 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

4. detsember 2018

13742018 - Laevaliiklus 2018. kvartal

5. detsember 2018

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. detsember 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. detsember 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. detsember 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. detsember 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. detsember 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. detsember 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

17. detsember 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. detsember 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

22. detsember 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

24. detsember 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

25. detsember 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

31. detsember 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

5. jaanuar 2019

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. jaanuar 2019

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

7. jaanuar 2019

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

8. jaanuar 2019

14602018 - Loomakasvatus. Linnud 2018. kvartal

14592018 - Loomakasvatus. Sead 2018. kvartal

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. jaanuar 2019

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. jaanuar 2019

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. jaanuar 2019

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. jaanuar 2019

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

13552018 - Kindlustus 2018. kvartal

11442018 - Maanteetransport 2018. kvartal

17. jaanuar 2019

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. jaanuar 2019

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

20. jaanuar 2019

14462018 - Muusika 2018. kvartal

21. jaanuar 2019

14512018 - Majandustegevus 2018. kvartal

22. jaanuar 2019

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. jaanuar 2019

12872018 - Kaubavedu sadamate kaudu 2018. kvartal

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

11452018 - Merevedu 2018. kvartal

12882018 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2018. kvartal

11492018 - Raudteeveod 2018. kvartal

11512018 - Siseveetransport 2018. kvartal

11532018 - Tramm-troll 2018. kvartal

11552018 - Õhutransport 2018. kvartal

31. jaanuar 2019

14482018 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2018. kvartal

1. veebruar 2019

13852018 - Elektrienergia hind 2018. poolaasta

13402018 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2018. kvartal

13882018 - Maagaasi hind 2018. poolaasta

10. veebruar 2019

13752018 - Lennuliiklus 2018. kvartal

15. veebruar 2019

10602018 - Finantsnäitajad 2018. kvartal

4. märts 2019

13742018 - Laevaliiklus 2018. kvartal