Andmete esitamise tähtajad

22. jaanuar 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

25. jaanuar 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12872017 - Kaubavedu sadamate kaudu 2017. kvartal

11392017 - Laevad sadamas 2017. kvartal

12922017 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

14612018 - Loomakasvatus. Kitsed 2017. aasta

10972018 - Loomakasvatus. Lambad 2017. aasta

10982018 - Loomakasvatus. Linnud 2017. aasta

10992018 - Loomakasvatus. Mesindus 2017. aasta

11012018 - Loomakasvatus. Piim 2017. aasta

11002018 - Loomakasvatus. Sead 2017. aasta

11452017 - Merevedu 2017. kvartal

12882017 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2017. kvartal

11492017 - Raudteeveod 2017. kvartal

11512017 - Siseveetransport 2017. kvartal

13652018 - Telekommunikatsiooniteenuste hind 2017. aasta

12712018 - Teravili 2018. poolaasta

11532017 - Tramm-troll 2017. kvartal

11552017 - Õhutransport 2017. kvartal

29. jaanuar 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

31. jaanuar 2018

14482017 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2017. kvartal

1. veebruar 2018

13852017 - Elektrienergia hind 2017. poolaasta

10242018 - Elektrijaam 2017. aasta

13402017 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2017. kvartal

13882017 - Maagaasi hind 2017. poolaasta

12512018 - Tarbitud kütus ja energia 2017. aasta

5. veebruar 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. veebruar 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. veebruar 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. veebruar 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13752017 - Lennuliiklus 2017. kvartal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. veebruar 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

12. veebruar 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

14. veebruar 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. veebruar 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

10602017 - Finantsnäitajad 2017. kvartal

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

12522018 - Laevaregistrid 2017. (31.12.2017)

11422018 - Liiklusregister 2017. (31.12.2017)

12302018 - Loomaaed 2017. aasta

11562018 - Majutustegevus 2017. aasta

12292018 - Muuseum 2017. aasta

11472018 - Raudtee ja veeremi olem 2017. aasta

11522018 - Trammi- ja trollitranspordi olem 2017. (31.12.2017)

14222018 - Turustatud taimekaitsevahendid 2017. aasta

14122018 - Õhusõidukite register 2017. (31.12.2017)

17. veebruar 2018

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. veebruar 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

19. veebruar 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

20. veebruar 2018

10022018 - Ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 2017. aasta

22. veebruar 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. veebruar 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

13872018 - Kala- ja vähikasvatus 2017. aasta

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

26. veebruar 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

28. veebruar 2018

11332018 - Teadus- ja arendustegevus 2017. aasta

1. märts 2018

12272018 - Film 2017. aasta

11482018 - Raudteeveod 2017. aasta

4. märts 2018

13742017 - Laevaliiklus 2017. kvartal

5. märts 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. märts 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. märts 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. märts 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. märts 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

12. märts 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

14. märts 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. märts 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

17. märts 2018

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. märts 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

19. märts 2018

13572018 - Infotehnoloogia ettevõttes 2017

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

22. märts 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. märts 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

26. märts 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

31. märts 2018

13002018 - Erakooli hariduskulutused 2017. aasta

10832018 - Küsitlusleht ettevõtjatele 2018

1. aprill 2018

10032018 - Keskkonnakaitsele spetsialiseerunud ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 2017. aasta

10962018 - Loomakasvatus. Karusloomad 2017. aasta

13512018 - Piimatooted 2017. aasta

12322018 - Raadio 2017. aasta

12332018 - Televisioon 2017. aasta

13082018 - Tööstustooted 2017. aasta

2. aprill 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

5. aprill 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. aprill 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. aprill 2018

14602018 - Loomakasvatus. Linnud 2018. kvartal

14592018 - Loomakasvatus. Sead 2018. kvartal

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

9. aprill 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

10. aprill 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13402018 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2018. kvartal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. aprill 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. aprill 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. aprill 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

10252018 - Energia 2017. aasta

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

13552018 - Kindlustus 2018. kvartal

11442018 - Maanteetransport 2018. kvartal

16. aprill 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

17. aprill 2018

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. aprill 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

20. aprill 2018

14462018 - Muusika 2018. kvartal

21. aprill 2018

14512018 - Majandustegevus 2018. kvartal

22. aprill 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

23. aprill 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

25. aprill 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

10602018 - Finantsnäitajad 2018. kvartal

12872018 - Kaubavedu sadamate kaudu 2018. kvartal

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

11452018 - Merevedu 2018. kvartal

12882018 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2018. kvartal

11492018 - Raudteeveod 2018. kvartal

11512018 - Siseveetransport 2018. kvartal

11532018 - Tramm-troll 2018. kvartal

11552018 - Õhutransport 2018. kvartal

29. aprill 2018

14482018 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2018. kvartal

30. aprill 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

10832018 - Küsitlusleht ettevõtjatele 2018

5. mai 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. mai 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

7. mai 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

8. mai 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. mai 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13752018 - Lennuliiklus 2018. kvartal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. mai 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. mai 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

15. mai 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

17. mai 2018

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. mai 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

21. mai 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

22. mai 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. mai 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

28. mai 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

31. mai 2018

10832018 - Küsitlusleht ettevõtjatele 2018

1. juuni 2018

14352018 - Muusika 2017. aasta

4. juuni 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

13742018 - Laevaliiklus 2018. kvartal

5. juuni 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. juuni 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. juuni 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. juuni 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. juuni 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. juuni 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. juuni 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

17. juuni 2018

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. juuni 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

22. juuni 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. juuni 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

30. juuni 2018

10832018 - Küsitlusleht ettevõtjatele 2018

1. juuli 2018

13312018 - EKOMAR M712 2017. aasta

13332018 - EKOMAR M731 2017. aasta

10092018 - Kasumitaotluseta organisatsioonid 2017. aasta

13442018 - Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad 2017. aasta

2. juuli 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

4. juuli 2018

13902018 - EKOMAR B-E 2017. aasta

5. juuli 2018

10452018 - EKOMAR G47 2017. aasta

14422018 - EKOMAR IH53P-Q 2017. aasta

13212018 - EKOMAR J62 2017. aasta

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. juuli 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10432018 - EKOMAR G46 2017. aasta

10492018 - EKOMAR H49 2017. aasta

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

7. juuli 2018

10392018 - EKOMAR F41 2017. aasta

10412018 - EKOMAR G45 2017. aasta

13292018 - EKOMAR M711 2017. aasta

13272018 - EKOMAR M732 2017. aasta

13352018 - EKOMAR N78 2017. aasta

8. juuli 2018

13912018 - EKOMAR H52-N 2017. aasta

14602018 - Loomakasvatus. Linnud 2018. kvartal

14592018 - Loomakasvatus. Sead 2018. kvartal

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

9. juuli 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

10. juuli 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13412018 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2017. aasta

13402018 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2018. kvartal

13542018 - Kindlustus 2017. aasta

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. juuli 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. juuli 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. juuli 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

13552018 - Kindlustus 2018. kvartal

11442018 - Maanteetransport 2018. kvartal

16. juuli 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

17. juuli 2018

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. juuli 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

20. juuli 2018

14462018 - Muusika 2018. kvartal

21. juuli 2018

14512018 - Majandustegevus 2018. kvartal

22. juuli 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

23. juuli 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

25. juuli 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

10602018 - Finantsnäitajad 2018. kvartal

12872018 - Kaubavedu sadamate kaudu 2018. kvartal

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

11452018 - Merevedu 2018. kvartal

12882018 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2018. kvartal

11492018 - Raudteeveod 2018. kvartal

11512018 - Siseveetransport 2018. kvartal

11532018 - Tramm-troll 2018. kvartal

11552018 - Õhutransport 2018. kvartal

30. juuli 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

31. juuli 2018

10832018 - Küsitlusleht ettevõtjatele 2018

1. august 2018

13852018 - Elektrienergia hind 2018. poolaasta

13882018 - Maagaasi hind 2018. poolaasta

4. august 2018

11342018 - Teadus- ja arendustegevus (ettevõttes) 2017. aasta

5. august 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. august 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. august 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. august 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13752018 - Lennuliiklus 2018. kvartal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. august 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

12. august 2018

14482018 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2018. kvartal

13. august 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

14. august 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. august 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

10832018 - Küsitlusleht ettevõtjatele 2018

17. august 2018

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. august 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

20. august 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

22. august 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. august 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

11192018 - Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Viinamarjaveinid (31.07.2018)

27. august 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

3. september 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

4. september 2018

13742018 - Laevaliiklus 2018. kvartal

5. september 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. september 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. september 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. september 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. september 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. september 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. september 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

17. september 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. september 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

22. september 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

24. september 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

25. september 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

1. oktoober 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

5. oktoober 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. oktoober 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. oktoober 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

14602018 - Loomakasvatus. Linnud 2018. kvartal

14592018 - Loomakasvatus. Sead 2018. kvartal

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. oktoober 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13402018 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2018. kvartal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. oktoober 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. oktoober 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. oktoober 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

13552018 - Kindlustus 2018. kvartal

11442018 - Maanteetransport 2018. kvartal

17. oktoober 2018

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. oktoober 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

20. oktoober 2018

14462018 - Muusika 2018. kvartal

21. oktoober 2018

14512018 - Majandustegevus 2018. kvartal

22. oktoober 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. oktoober 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

10602018 - Finantsnäitajad 2018. kvartal

12872018 - Kaubavedu sadamate kaudu 2018. kvartal

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

11452018 - Merevedu 2018. kvartal

12882018 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2018. kvartal

11492018 - Raudteeveod 2018. kvartal

11512018 - Siseveetransport 2018. kvartal

11532018 - Tramm-troll 2018. kvartal

11552018 - Õhutransport 2018. kvartal

29. oktoober 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

31. oktoober 2018

14482018 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2018. kvartal

5. november 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. november 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. november 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. november 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13752018 - Lennuliiklus 2018. kvartal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. november 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

12. november 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

14. november 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. november 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

17. november 2018

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. november 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

19. november 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

22. november 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. november 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

26. november 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

3. detsember 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

4. detsember 2018

13742018 - Laevaliiklus 2018. kvartal

5. detsember 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. detsember 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. detsember 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. detsember 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. detsember 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. detsember 2018

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. detsember 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

17. detsember 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. detsember 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

22. detsember 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

24. detsember 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

25. detsember 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

31. detsember 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

5. jaanuar 2019

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. jaanuar 2019

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

7. jaanuar 2019

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

8. jaanuar 2019

14602018 - Loomakasvatus. Linnud 2018. kvartal

14592018 - Loomakasvatus. Sead 2018. kvartal

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. jaanuar 2019

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. jaanuar 2019

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. jaanuar 2019

12032018 - Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

12042018 - Intrastat. Kauba saabumine 2018. kuu

15. jaanuar 2019

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

13552018 - Kindlustus 2018. kvartal

11442018 - Maanteetransport 2018. kvartal

17. jaanuar 2019

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. jaanuar 2019

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

20. jaanuar 2019

14462018 - Muusika 2018. kvartal

21. jaanuar 2019

14512018 - Majandustegevus 2018. kvartal

22. jaanuar 2019

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. jaanuar 2019

12872018 - Kaubavedu sadamate kaudu 2018. kvartal

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

11452018 - Merevedu 2018. kvartal

12882018 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2018. kvartal

11492018 - Raudteeveod 2018. kvartal

11512018 - Siseveetransport 2018. kvartal

11532018 - Tramm-troll 2018. kvartal

11552018 - Õhutransport 2018. kvartal

31. jaanuar 2019

14482018 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2018. kvartal

1. veebruar 2019

13852018 - Elektrienergia hind 2018. poolaasta

13402018 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2018. kvartal

13882018 - Maagaasi hind 2018. poolaasta

10. veebruar 2019

13752018 - Lennuliiklus 2018. kvartal

15. veebruar 2019

10602018 - Finantsnäitajad 2018. kvartal

4. märts 2019

13742018 - Laevaliiklus 2018. kvartal