Andmete esitamise tähtajad

13. juuli 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

14. juuli 2020

12032020 - Intrastat. Kauba lähetamine 2020. kuu

12042020 - Intrastat. Kauba saabumine 2020. kuu

15. juuli 2020

12062020 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

13562020 - Kindlustus 2020. kuu

13552020 - Kindlustus 2020. kvartal

12922020 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

11442020 - Maanteetransport 2020. kvartal

17. juuli 2020

12682020 - Loomade kokkuost 2020. kuu

11592020 - Tööstus 2020. kuu

18. juuli 2020

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

20. juuli 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

21. juuli 2020

14512020 - Majandustegevus 2020. kvartal

22. juuli 2020

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

25. juuli 2020

10612020 - Ehitushind 2020. kuu

10622020 - Ehitusmaterjalide hind 2020. kuu

10602020 - Finantsnäitajad 2020. kvartal

12872020 - Kaubavedu sadamate kaudu 2020. kvartal

11452020 - Merevedu 2020. kvartal

12882020 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2020. kvartal

11492020 - Raudteeveod 2020. kvartal

11512020 - Siseveetransport 2020. kvartal

11532020 - Tramm-troll 2020. kvartal

11552020 - Õhutransport 2020. kvartal

27. juuli 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

1. august 2020

13852020 - Elektrienergia hind 2020. poolaasta

13882020 - Maagaasi hind 2020. poolaasta

3. august 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

5. august 2020

12602020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2020. kuu

12612020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2020. kuu

12622020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2020. kuu

12632020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2020. kuu

12802020 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2020. kuu

11342020 - Teadus- ja arendustegevus (ettevõttes) 2019. aasta

6. august 2020

14062020 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2020. kuu

10632020 - Ekspordihind 2020. kuu

13392020 - Hoonete ja maastike hooldusteenuste hind 2020. kuu

10642020 - Impordihind 2020. kuu

14522020 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2020. kuu

13582020 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2020. kuu

13682020 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2020. kuu

14382020 - Maismaatransporditeenuste hind 2020. kuu

13382020 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2020. kuu

13072020 - Tootjahind 2020. kuu

13672020 - Turvateenuste hind 2020. kuu

13892020 - Tööhõiveteenuste hind 2020. kuu

13662020 - Veetransporditeenuste hind 2020. kuu

13372020 - Õigusabiteenuste hind 2020. kuu

8. august 2020

11432020 - Sõidukite arvelevõtmine 2020. kuu

10. august 2020

10272020 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2020. kuu

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

13752020 - Lennuliiklus 2020. kvartal

11572020 - Majutustegevus 2020. kuu

11. august 2020

11402020 - Lastimine-lossimine 2020. kuu

14052020 - Postiteenuste hind 2020. kuu

11502020 - Raudteeveod 2020. kuu

12. august 2020

14482020 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2020. kvartal

14. august 2020

12032020 - Intrastat. Kauba lähetamine 2020. kuu

12042020 - Intrastat. Kauba saabumine 2020. kuu

15. august 2020

12062020 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

13562020 - Kindlustus 2020. kuu

12922020 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

17. august 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

12682020 - Loomade kokkuost 2020. kuu

11592020 - Tööstus 2020. kuu

18. august 2020

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

22. august 2020

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

24. august 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

25. august 2020

10612020 - Ehitushind 2020. kuu

10622020 - Ehitusmaterjalide hind 2020. kuu

31. august 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

4. september 2020

13742020 - Laevaliiklus 2020. kvartal

5. september 2020

12602020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2020. kuu

12612020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2020. kuu

12622020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2020. kuu

12632020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2020. kuu

12802020 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2020. kuu

6. september 2020

14062020 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2020. kuu

10632020 - Ekspordihind 2020. kuu

13392020 - Hoonete ja maastike hooldusteenuste hind 2020. kuu

10642020 - Impordihind 2020. kuu

14522020 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2020. kuu

13582020 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2020. kuu

13682020 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2020. kuu

14382020 - Maismaatransporditeenuste hind 2020. kuu

13382020 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2020. kuu

13072020 - Tootjahind 2020. kuu

13672020 - Turvateenuste hind 2020. kuu

13892020 - Tööhõiveteenuste hind 2020. kuu

13662020 - Veetransporditeenuste hind 2020. kuu

13372020 - Õigusabiteenuste hind 2020. kuu

7. september 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

8. september 2020

11432020 - Sõidukite arvelevõtmine 2020. kuu

10. september 2020

10272020 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2020. kuu

11572020 - Majutustegevus 2020. kuu

11. september 2020

11402020 - Lastimine-lossimine 2020. kuu

14052020 - Postiteenuste hind 2020. kuu

11502020 - Raudteeveod 2020. kuu

14. september 2020

12032020 - Intrastat. Kauba lähetamine 2020. kuu

12042020 - Intrastat. Kauba saabumine 2020. kuu

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

15. september 2020

12062020 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

13562020 - Kindlustus 2020. kuu

12922020 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

17. september 2020

12682020 - Loomade kokkuost 2020. kuu

12992020 - Saak 2020. aasta

11592020 - Tööstus 2020. kuu

18. september 2020

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

21. september 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

22. september 2020

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

25. september 2020

10612020 - Ehitushind 2020. kuu

10622020 - Ehitusmaterjalide hind 2020. kuu

28. september 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

5. oktoober 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

12602020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2020. kuu

12612020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2020. kuu

12622020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2020. kuu

12632020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2020. kuu

12802020 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2020. kuu

6. oktoober 2020

14062020 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2020. kuu

10632020 - Ekspordihind 2020. kuu

13392020 - Hoonete ja maastike hooldusteenuste hind 2020. kuu

10642020 - Impordihind 2020. kuu

14522020 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2020. kuu

13582020 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2020. kuu

13682020 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2020. kuu

14382020 - Maismaatransporditeenuste hind 2020. kuu

13382020 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2020. kuu

13072020 - Tootjahind 2020. kuu

13672020 - Turvateenuste hind 2020. kuu

13892020 - Tööhõiveteenuste hind 2020. kuu

13662020 - Veetransporditeenuste hind 2020. kuu

13372020 - Õigusabiteenuste hind 2020. kuu

8. oktoober 2020

14602020 - Loomakasvatus. Linnud 2020. kvartal

11432020 - Sõidukite arvelevõtmine 2020. kuu

10. oktoober 2020

10272020 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2020. kuu

13402020 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2020. kvartal

11572020 - Majutustegevus 2020. kuu

11. oktoober 2020

11402020 - Lastimine-lossimine 2020. kuu

14052020 - Postiteenuste hind 2020. kuu

11502020 - Raudteeveod 2020. kuu

12. oktoober 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

14. oktoober 2020

12032020 - Intrastat. Kauba lähetamine 2020. kuu

12042020 - Intrastat. Kauba saabumine 2020. kuu

15. oktoober 2020

12062020 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

13562020 - Kindlustus 2020. kuu

13552020 - Kindlustus 2020. kvartal

12922020 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

11442020 - Maanteetransport 2020. kvartal

17. oktoober 2020

12682020 - Loomade kokkuost 2020. kuu

11592020 - Tööstus 2020. kuu

18. oktoober 2020

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

19. oktoober 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

21. oktoober 2020

14512020 - Majandustegevus 2020. kvartal

22. oktoober 2020

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

25. oktoober 2020

10612020 - Ehitushind 2020. kuu

10622020 - Ehitusmaterjalide hind 2020. kuu

10602020 - Finantsnäitajad 2020. kvartal

12872020 - Kaubavedu sadamate kaudu 2020. kvartal

11452020 - Merevedu 2020. kvartal

12882020 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2020. kvartal

11492020 - Raudteeveod 2020. kvartal

11512020 - Siseveetransport 2020. kvartal

11532020 - Tramm-troll 2020. kvartal

11552020 - Õhutransport 2020. kvartal

26. oktoober 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

31. oktoober 2020

14482020 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2020. kvartal

2. november 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

5. november 2020

12602020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2020. kuu

12612020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2020. kuu

12622020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2020. kuu

12632020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2020. kuu

12802020 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2020. kuu

6. november 2020

14062020 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2020. kuu

10632020 - Ekspordihind 2020. kuu

13392020 - Hoonete ja maastike hooldusteenuste hind 2020. kuu

10642020 - Impordihind 2020. kuu

14522020 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2020. kuu

13582020 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2020. kuu

13682020 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2020. kuu

14382020 - Maismaatransporditeenuste hind 2020. kuu

13382020 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2020. kuu

13072020 - Tootjahind 2020. kuu

13672020 - Turvateenuste hind 2020. kuu

13892020 - Tööhõiveteenuste hind 2020. kuu

13662020 - Veetransporditeenuste hind 2020. kuu

13372020 - Õigusabiteenuste hind 2020. kuu

8. november 2020

11432020 - Sõidukite arvelevõtmine 2020. kuu

9. november 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

10. november 2020

10272020 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2020. kuu

13752020 - Lennuliiklus 2020. kvartal

11572020 - Majutustegevus 2020. kuu

11. november 2020

11402020 - Lastimine-lossimine 2020. kuu

14052020 - Postiteenuste hind 2020. kuu

11502020 - Raudteeveod 2020. kuu

14. november 2020

12032020 - Intrastat. Kauba lähetamine 2020. kuu

12042020 - Intrastat. Kauba saabumine 2020. kuu

15. november 2020

12062020 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

13562020 - Kindlustus 2020. kuu

12922020 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

16. november 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

17. november 2020

12682020 - Loomade kokkuost 2020. kuu

11592020 - Tööstus 2020. kuu

18. november 2020

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

22. november 2020

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

23. november 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

25. november 2020

10612020 - Ehitushind 2020. kuu

10622020 - Ehitusmaterjalide hind 2020. kuu

30. november 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

1. detsember 2020

14102020 - Palgalõhe 2020. aasta

14682020 - Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2019. aasta

4. detsember 2020

13742020 - Laevaliiklus 2020. kvartal

5. detsember 2020

12602020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2020. kuu

12612020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2020. kuu

12622020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2020. kuu

12632020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2020. kuu

12802020 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2020. kuu

6. detsember 2020

14062020 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2020. kuu

10632020 - Ekspordihind 2020. kuu

13392020 - Hoonete ja maastike hooldusteenuste hind 2020. kuu

10642020 - Impordihind 2020. kuu

14522020 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2020. kuu

13582020 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2020. kuu

13682020 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2020. kuu

14382020 - Maismaatransporditeenuste hind 2020. kuu

13382020 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2020. kuu

13072020 - Tootjahind 2020. kuu

13672020 - Turvateenuste hind 2020. kuu

13892020 - Tööhõiveteenuste hind 2020. kuu

13662020 - Veetransporditeenuste hind 2020. kuu

13372020 - Õigusabiteenuste hind 2020. kuu

7. detsember 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

8. detsember 2020

11432020 - Sõidukite arvelevõtmine 2020. kuu

10. detsember 2020

10272020 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2020. kuu

11572020 - Majutustegevus 2020. kuu

11. detsember 2020

11402020 - Lastimine-lossimine 2020. kuu

14052020 - Postiteenuste hind 2020. kuu

11502020 - Raudteeveod 2020. kuu

14. detsember 2020

12032020 - Intrastat. Kauba lähetamine 2020. kuu

12042020 - Intrastat. Kauba saabumine 2020. kuu

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

15. detsember 2020

12062020 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

13562020 - Kindlustus 2020. kuu

12922020 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

17. detsember 2020

12682020 - Loomade kokkuost 2020. kuu

11592020 - Tööstus 2020. kuu

18. detsember 2020

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

21. detsember 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

22. detsember 2020

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

25. detsember 2020

10612020 - Ehitushind 2020. kuu

10622020 - Ehitusmaterjalide hind 2020. kuu

28. detsember 2020

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

5. jaanuar 2021

12602020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2020. kuu

12612020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2020. kuu

12622020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2020. kuu

12632020 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2020. kuu

12802020 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2020. kuu

6. jaanuar 2021

14062020 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2020. kuu

10632020 - Ekspordihind 2020. kuu

13392020 - Hoonete ja maastike hooldusteenuste hind 2020. kuu

10642020 - Impordihind 2020. kuu

14522020 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2020. kuu

13582020 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2020. kuu

13682020 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2020. kuu

14382020 - Maismaatransporditeenuste hind 2020. kuu

13382020 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2020. kuu

13072020 - Tootjahind 2020. kuu

13672020 - Turvateenuste hind 2020. kuu

13892020 - Tööhõiveteenuste hind 2020. kuu

13662020 - Veetransporditeenuste hind 2020. kuu

13372020 - Õigusabiteenuste hind 2020. kuu

7. jaanuar 2021

11362020 - Kaubavedu teedel 2020. nädal

8. jaanuar 2021

14602020 - Loomakasvatus. Linnud 2020. kvartal

11432020 - Sõidukite arvelevõtmine 2020. kuu

10. jaanuar 2021

10272020 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2020. kuu

11572020 - Majutustegevus 2020. kuu

11. jaanuar 2021

11402020 - Lastimine-lossimine 2020. kuu

14052020 - Postiteenuste hind 2020. kuu

11502020 - Raudteeveod 2020. kuu

14. jaanuar 2021

12032020 - Intrastat. Kauba lähetamine 2020. kuu

12042020 - Intrastat. Kauba saabumine 2020. kuu

15. jaanuar 2021

12062020 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

13562020 - Kindlustus 2020. kuu

13552020 - Kindlustus 2020. kvartal

12922020 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

11442020 - Maanteetransport 2020. kvartal

17. jaanuar 2021

12682020 - Loomade kokkuost 2020. kuu

11592020 - Tööstus 2020. kuu

18. jaanuar 2021

14622020 - Palk ja tööjõud 2020. kuu

21. jaanuar 2021

14512020 - Majandustegevus 2020. kvartal

22. jaanuar 2021

12692020 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2020. kuu

25. jaanuar 2021

12872020 - Kaubavedu sadamate kaudu 2020. kvartal

11452020 - Merevedu 2020. kvartal

12882020 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2020. kvartal

11492020 - Raudteeveod 2020. kvartal

11512020 - Siseveetransport 2020. kvartal

11532020 - Tramm-troll 2020. kvartal

11552020 - Õhutransport 2020. kvartal

31. jaanuar 2021

14482020 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2020. kvartal

1. veebruar 2021

13852020 - Elektrienergia hind 2020. poolaasta

13402020 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2020. kvartal

13882020 - Maagaasi hind 2020. poolaasta

10. veebruar 2021

13752020 - Lennuliiklus 2020. kvartal

15. veebruar 2021

10602020 - Finantsnäitajad 2020. kvartal

4. märts 2021

13742020 - Laevaliiklus 2020. kvartal