Andmete esitamise tähtajad

9. detsember 2019

11362019 - Kaubavedu teedel 2019. nädal

10. detsember 2019

10272019 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2019. kuu

14662019 - ESF osalejate Töötukassa nimekiri 2019

11572019 - Majutustegevus 2019. kuu

11. detsember 2019

11402019 - Lastimine-lossimine 2019. kuu

14052019 - Postiteenuste hind 2019. kuu

11502019 - Raudteeveod 2019. kuu

14. detsember 2019

12032019 - Intrastat. Kauba lähetamine 2019. kuu

12042019 - Intrastat. Kauba saabumine 2019. kuu

15. detsember 2019

12062019 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2019. kuu

13562019 - Kindlustus 2019. kuu

12922019 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2019. kuu

16. detsember 2019

11362019 - Kaubavedu teedel 2019. nädal

17. detsember 2019

12682019 - Loomade kokkuost 2019. kuu

11592019 - Tööstus 2019. kuu

18. detsember 2019

14622019 - Palk ja tööjõud 2019. kuu

22. detsember 2019

12692019 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2019. kuu

23. detsember 2019

11362019 - Kaubavedu teedel 2019. nädal

25. detsember 2019

10612019 - Ehitushind 2019. kuu

10622019 - Ehitusmaterjalide hind 2019. kuu

30. detsember 2019

11362019 - Kaubavedu teedel 2019. nädal

5. jaanuar 2020

12602019 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2019. kuu

12612019 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2019. kuu

12622019 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2019. kuu

12632019 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2019. kuu

12802019 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2019. kuu

6. jaanuar 2020

14062019 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2019. kuu

10632019 - Ekspordihind 2019. kuu

10642019 - Impordihind 2019. kuu

14522019 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2019. kuu

11362019 - Kaubavedu teedel 2019. nädal

13582019 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2019. kuu

13682019 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2019. kuu

14382019 - Maismaatransporditeenuste hind 2019. kuu

13392019 - Puhastusteenuste hind 2019. kuu

13382019 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2019. kuu

13072019 - Tootjahind 2019. kuu

13672019 - Turvateenuste hind 2019. kuu

13892019 - Tööhõiveteenuste hind 2019. kuu

13662019 - Veetransporditeenuste hind 2019. kuu

13372019 - Õigusabiteenuste hind 2019. kuu

8. jaanuar 2020

14602019 - Loomakasvatus. Linnud 2019. kvartal

14592019 - Loomakasvatus. Sead 2019. kvartal

11432019 - Sõidukite arvelevõtmine 2019. kuu

10. jaanuar 2020

10272019 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2019. kuu

14662019 - ESF osalejate Töötukassa nimekiri 2019

11572019 - Majutustegevus 2019. kuu

11. jaanuar 2020

11402019 - Lastimine-lossimine 2019. kuu

14052019 - Postiteenuste hind 2019. kuu

11502019 - Raudteeveod 2019. kuu

14. jaanuar 2020

12032019 - Intrastat. Kauba lähetamine 2019. kuu

12042019 - Intrastat. Kauba saabumine 2019. kuu

15. jaanuar 2020

12062019 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2019. kuu

13562019 - Kindlustus 2019. kuu

13552019 - Kindlustus 2019. kvartal

12922019 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2019. kuu

11442019 - Maanteetransport 2019. kvartal

17. jaanuar 2020

12682019 - Loomade kokkuost 2019. kuu

11592019 - Tööstus 2019. kuu

18. jaanuar 2020

14622019 - Palk ja tööjõud 2019. kuu

21. jaanuar 2020

14512019 - Majandustegevus 2019. kvartal

22. jaanuar 2020

12692019 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2019. kuu

25. jaanuar 2020

12872019 - Kaubavedu sadamate kaudu 2019. kvartal

11452019 - Merevedu 2019. kvartal

12882019 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2019. kvartal

11492019 - Raudteeveod 2019. kvartal

11512019 - Siseveetransport 2019. kvartal

11532019 - Tramm-troll 2019. kvartal

11552019 - Õhutransport 2019. kvartal

31. jaanuar 2020

14482019 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2019. kvartal

1. veebruar 2020

13852019 - Elektrienergia hind 2019. poolaasta

13402019 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2019. kvartal

13882019 - Maagaasi hind 2019. poolaasta

10. veebruar 2020

13752019 - Lennuliiklus 2019. kvartal

15. veebruar 2020

10602019 - Finantsnäitajad 2019. kvartal

4. märts 2020

13742019 - Laevaliiklus 2019. kvartal