Statistikaamet sai peresõbraliku tööandja lõppmärgise kuldtaseme

17. oktoobril andsid sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman pidulikul tunnustusüritusel 54 tööandjale üle peresõbraliku tööandja märgised. Statistikaamet pälvis lõppmärgise kuldtaseme kui tööandja, kes on ära õppinud, kuidas olla töötaja- ja peresõbralik ning tegutseb selle nimel järjepidevalt.

peresõbralik tööandja

Lõppmärgise kuldtaseme pälvis tänavu 24 tööandjat, kes on läbinud keskmiselt kahe ja poole aasta pikkuse põhjaliku programmi, eesmärgiga muuta oma töökeskkond pere- ja töötajasõbralikumaks.

Peresõbraliku tööandja mudel hõlmab tegevusi töötajate värbamisest kuni töölt lahkumiseni, sisaldades muuhulgas meetmeid töökeskkonna, terviseedenduse, paindliku tööaja infokorralduse jne paremaks korraldamiseks ning aitab muuta organisatsiooni kultuuri ja keskkonda peresõbralikumaks.

Peresõbraliku tööandja märgisel on kolm taset: kuld-, hõbe- ja pronkstase. Erineva tasemega märgised näitavad, missugusel tasemel tööandja  peresõbraliku organisatsioonikultuuri rakendamisel on.

diplom

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused.