Inimesed on hakanud aprillis rohkem liikuma

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht ja PERH-i  erakorralise meditsiini ülemarst, kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov ütles kolmapäeva keskpäeval pressikonverentsil, et Tallinna tänavatel on näha rohkem liikumist.

Statistikaamet koostöös mobiilioperaatoritega jätkab iga päev liikumise monitoorimist, mille tulemusi saab jälgida kaardil.

Kõige uuemad andmed on 20. aprilli kohta. Statistikaamet analüüsis märtsi ja aprilli esmaspäevade liikumisnäitjaid ja dr Popovi tähelepanekuid kinnitavad ka analüüsi andmed. Märtsi viimasel esmaspäeval oli Tallinnas paigalpüsivate ja väheliikuvate mobiilide osatähtsus 48%, mis oli 23 protsendipunkti kõrgem kui enne eriolukorda. See tähendab, et pärast eriolukorra väljakuulutamist jäi senini paiksetele lisaks hinnanguliselt veel üle 90 000 Tallinna elaniku kohapealseks. Aprillis aga on hakatud selgelt rohkem liikuma. Esmaspäeval, 20. aprillil oli Tallinnas paiksete ja väheliikuvate mobiilide osatähtsus vähenenud juba seitse protsendipunkti võrreldes märtsi lõpuga, mis tähendab, et ligi 30 000 tallinlast on rohkem liikuma hakanud. See on madalaim näitaja kogu eriolukorra ajal.

joonis 1

Tallinnaga sarnast liikumise elavnemist võib näha ka Eesti muudes piirkondades, näiteks Saaremaal. Võru maakonnas on muutus võrreldes märtsi lõpuga väiksem.

joonis 2

Taustteave

Liikumisanalüüsi meetodi kirjeldus

Mobiilioperaatorid kasutavad koostöös statistikaametiga välja töötatud meetodit, mis tagab liikumisanalüüsi usaldusväärsuse ja võrreldavuse.

Mobiilioperaatorid tegid igaüks eraldi liikumisanalüüsi, kasutades algandmetena enda mobiilsidevõrgu anonüümseid andmeid alates 20. veebruarist 2020. Operaatorid arvutasid iga anonüümse mobiilinumbri peamise asukoha. Selleks tehti kindlaks mobiilimastid, kuhu number on 24 tunni jooksul kõige kauem ühendatud. Arvesse võeti nii keskmist kui ka maksimaalset liikumiskaugust peamisest asukohast. Üksikisikute liikumismustreid ei ole võimalik kõnealuste anonüümsete ajalooliste andmete põhjal tuvastada ega analüüsida. Liikumisanalüüs on vaid Eesti-sisene ega näita, millistes välisriikides on Eesti inimesed viibinud või viibivad.

Tulemused üldistati kohalike omavalitsusüksuste alusel ja võimaluse korral ka detailsemalt (nt Tallinnas ning Tartus asumite järgi). Järgmisena vaatas statistikaamet mobiilioperaatoritelt laekunud koondandmed üle ja arvutas kogu Eesti paiksusmäära, mille põhjal valmisid väljavõtted, nt „XXX piirkonnas on 87% mobiilidest paiksed“. Seejärel visualiseeris ettevõte Positium liikumisanalüüsi tulemused ja esitas need Eesti kaardil.

Valitsuse kriisikomisjoni tellitud liikumisanalüüsi eesmärk on uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud ehk kas inimesed on jäänud paiksemaks. Ühtegi teist ülesannet nende anonüümsete andmete alusel ei lahendata. Liikumisanalüüsis kasutatud andmete säilitamise aeg on piiratud eesmärgi saavutamise ja eriolukorra lõppemisega. Pärast projekti lõppu kustutatakse kõik andmed.

Täpsem teave

Triin Küttim
Juhataja statistika levi osakond
Statistikaamet
www.stat.ee
tel 625 9316 GSM 506 3238