Eriolukorrast tingitud hüvitise ja töökoormuse märkimine palgaküsimustikus

Statistikaamet

Statistikaameti uuringus „Palk ja tööjõud“ osalejatel on eriolukorrast tingituna oluline märkida palgaküsimustikus korrektselt nii saadud töötasu hüvitis kui ka muutunud töökoormus.

Töökoormuse märkimine
Foto: Shutterstock

Eriolukorra tõttu saadud töötasu hüvitist käsitletakse tööandja makstud töötasuna, mida maksab Töötukassa töötajale tööandja nimel. Töötukassa hüvitist tuleb seejuures arvestada põhitöötasu hulka (rida 5) ja/või mittetöötatud päevade eest saadud tasu hulka (rida 9). Samuti tuleb see märkida tööandjale makstud palgatoetuse juurde (rida 19).

Töötukassa hüvitise pealt makstud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu ei arvestata tööandja sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmakse hulka. 

Töökoormuse märkimine

Koormuse märkimisel eriolukorraga seoses sisuliselt midagi ei muutu. Oluline on meeles pidada, et kui tööandja muudab lepingus töökoormust, märgitakse see vastavalt ka küsimustikku täites.

Uuringu „Palk ja tööjõud“ küsimustikuga saab tutvuda siin ja küsimustiku täitmiseks abiks oleva käsiraamatuga siin.

Statistikaamet kogub regulaarselt palgastatistika andmeid riigisiseste majandusotsuste tegemiseks, palgastatistika suundumuste jälgimiseks ja tööturu muutuste hindamiseks.