Esimese kvartali tööturu ja palga andmete kokkuvõte. Vaata videot!

Statistikaamet

Võtsime veelkord kokku selle aasta esimese kvartali tööhõive ja töötuse ning keskmise palga näitajad.

Järgnevas videos räägib meie juhtivanalüütik Eveli Voolens lähemalt tööturu ja analüütik Karina Valma palga andmetest:

Esimeses kvartalis oli tööturul hõivatuid 670 300, mis on 8500 võrra rohkem kui mullu samal ajal. Täisajaga töötas sarnaselt eelmise aasta esimese kvartaliga 571 400 inimest, kasvanud oli aga osaajaga töötajate arv – 98 800. Töötuid oli 35 000, mis on veidi rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Töötuse määr püsis aasta esimesel kolmel kuul siiski üsna madal. Mitteaktiivseid inimesi oli tööturul 278 900 ja peamised mitteaktiivsuse põhjused olid pensioniiga (86 200), õpingud (70 100) ning haigused või vigastused (62 200).

Keskmine brutokuupalk oli esimeses kvartalis 1404 eurot. Kvartalite võrdluses oli see viimaste aastate kõige tagasihoidlikum brutokuupalga kasv. Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga langes esimese kvartali brutokuupalk 4,6% võrra. Peamise põhjusena saab välja tuua ebaregulaarsete preemiate vähenemise, mis on aasta alguses igati loomulik. Tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus oli 1876 eurot ehk 4,3% suurem kui mullu esimeses kvartalis.

Teise kvartali tööhõive ja töötuse ning keskmise palga andmed avaldame juba augustis.

Seni saab värsket infot vaadata statistikaameti tööturu kiirstatistika rubriigist ja lisaks keskmise palga andmetele meie palgarakenduses silma peal hoida ka esimese kvartali mediaanpalkadel.

Esimese kvartali tööturu ja palga andmete kokkuvõte. Vaata videot!
Foto: Shutterstock