Tööturu kiirstatistika viitab taastumismärkidele majutuses ja toitlustuses

Statistikaamet

Statistikaameti juhtivanalüütik Märt Leesment toob viimastest tööturu kiirstatistika andmetest välja, et möödunud kahel nädalal (6.–19. juuli) on näha töösuhete arvu mõningast tõusu majutuse ja toitlustuse ning ehituse tegevusaladel. „Töötajate arv jääb nendel tegevusaladel jätkuvalt alla eelmise aasta tasemele, aga vahe on pisut vähenenud. Endiselt ei ole aga töösuhete arvu taastumist näha töötlevas tööstuses,“ lisab Leesment.

Tööturu kiirstatistika viitab taastumismärkidele majutuses ja toitlustuses

Statistikaamet avaldab alates aprillist kiirstatistikat tööturul toimuva kohta. Interaktiivsetel joonistel antakse töötamise registri (TÖR-i) andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu hetkeolukorrast. Näidatakse, kuidas on muutunud töösuhete arv Eestis: kui palju on neid lõpetatud, peatatud või alustatud. Aegread esitatakse alates 6. jaanuarist, kui algas selle aasta esimene täistöönädal. Võrdluseks on toodud 2019. aasta andmed.