Oluline teada: kuidas veenduda telefoniküsitluse turvalisuses?

Eriolukorra lõpuni on statistikaameti isiku-uuringutega seotud kodukülastused peatatud. Kui silmast silma kohtudes on kõige lihtsam viis küsitleja tuvastamiseks paluda näha kaasas olevat töötõendit, siis telefonikõne ajal sellest abi ei ole. Siiski on mitu lihtsat võimalust, kuidas kontrollida, et telefoniküsitleja on see, kes ta väidab end olevat.

telefon

Statistikaameti küsitleja tutvustab end iga kõne alguses ja lisab, mis asutusest ja miks ta helistab. Vastaja tuvastamiseks täpsustab küsitleja seejärel inimese nime ja sünniaja.

Kui vastaja ei ole saanud telefonikõnele eelnevalt kätte e-kirja uuringu ja valimisse sattumise kohta, siis loeb küsitleja teavituskirja vastajale ette või korraldab uue kirja saatmise.

Kui vastajal tekivad seejärel siiski kahtlused, saab ta helistada statistikaameti klienditoele. Sealt on võimalik küsida üle, kas inimene on konkreetse uuringu valimis või mitte. Samuti on võimalik kontrollida küsitleja kontakte ja seotust statistikaametiga veebilehel, sisestades otsingureale küsitleja nime või ametikoha.

Statistikaameti veebilehel on võimalik tutvuda ka kõikide ameti tehtavate isiku-uuringutega ning vaadata, kas telefonikõnes mainitud uuring praegu toimub või mitte. Oleme tänulikud kõikidele, kes on valmis uuringutes osalema ning pingutame omalt poolt, et kontaktid oleksid jätkuvalt meeldivad ning professionaalsed.