Artiklid

EV100: Mõeldes isadele

Statistikablogi
Alis Tammur
Tavaliselt räägitakse sündimusnäitajatest ikka seoses naistega, aga isadepäeva ootuses võtame fookusesse mehed. Sajandiga on muutunud nii isaks saamise keskmine vanus kui ka vanemate levinuim kooseluvorm lapse sünnil.

Loe edasi

Eesti ei ole abielulahutuste osas enam Euroopa meister

Statistikablogi
Kadri Rootalu
Kui veel kakskümmend aastat tagasi oli Eesti lahutuste arvu poolest Euroopas esikohal, siis praeguseks oleme taandunud keskmike sekka. Samal ajal on aga vähenenud ka abielude arv.
Eesti ei ole abielulahutuste osas enam Euroopa meister

Loe edasi

Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku

Statistikablogi
Krislin Metsis
Statistikaameti andmetel oli 2017/2018. õppeaastal üldhariduskoolides 14 905 õpetajat, neist naisi 86% ja mehi 14%.
Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku

Loe edasi

Pereloome ‒ traditsioonilisest mudelist valikuvõimaluste rohkuseni

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 4)
Kadri Raid
Viimastel aastakümnetel on paljusid perekonnauurijaid paelunud muutused perekonnas. Varem jälgiti pere loomisel võrdlemisi sarnast mudelit: abielluti, saadi laps(ed) ja selles abielus ka püsiti. Tänapäeval iseloomustab pereelu valikute rohkus nii peresündmuste planeerimisel kui ka nende järjekorra määramisel, mis omakorda on muutnud seda, kuidas perekondi luuakse.
Väljaande kaas

Loe edasi

Toidukaupade jaemüügist tarbija ja ettevõtja vaatevinklist

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 9)
Märt Leesment
Artikkel heidab põgusa pilgu toidukaupade jaemüügile. Teemat käsitletakse kahest vaatenurgast: nõudlus ja pakkumine. Toidukaupade jaemüügi puhul saavad kokku kaks osapoolt – kaupmees ja tarbija – ning on raske ühte teisest olulisemaks pidada.
Väljaande kaas

Loe edasi

Turismistatistikast: esma- ja korduvkülastajad Eestis

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 25)
Jaanika Ait, Mari-Liis Perend
Eestisse saabuvate väliskülastajate seas on korduvkülastajaid peaaegu neli korda rohkem kui esmakülastajaid. Enamik korduvkülastajaid (91%) saabub Eestisse lähiriikidest, esmakülastajatega võrreldes tehakse rohkem ostu- ja transiitreise ning käiakse külas lähedastel, vähem aga tullakse veetma puhkust.
Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti piirkondade väliskaubandusstatistikast 2017. aastal

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 37)
Evelin Puura, Mirgit Silla
Artikkel annab lühiülevaate 2017. aastal maakondades toimunud peamiste kaupade ja teenuste ekspordist, impordist ning näitab, kui suur arv ettevõtteid neid tehinguid tegi.
Väljaande kaas

Loe edasi

Autostumisest Eestis ja Euroopas – luksusesemest on saanud igapäevane tarbeese

Statistikablogi
Märt Leesment
Sõiduauto oli kunagi luksusese, praeguseks on ta korraga nii tarbeese kui ka asendamatu neljarattaline pereliige. Autovaba päeva eel uurib Statistikaamet põgusalt autostumist ning sellega seotud nähtuseid Eestis ning Euroopas.
Autostumisest Eestis

Loe edasi

Mis saab tekkinud olmejäätmetest edasi?

Statistikablogi
Kaia Oras
Eesti elanikud on eurooplaste hulgas pigem väikesed olmejäätmete tekitajad. Euroopa Liidus tekib elaniku kohta keskmiselt 482 kg olmejäätmeid aastas, Eestis 376 kg. Kui aga Euroopas on olmejäätmete kogused kas stabiliseerunud või isegi kerges langustrendis, siis Eestis kasvavad need juba mitmendat aastat.
Maailma koristamise päev 2018

Loe edasi

Narva mõistatus vajab lahendamist

Statistikablogi
Kaja Sõstra, Jaan Õmblus
Narva on Eesti piirilinn, värav Venemaale ning võib öelda, et geopoliitiliselt Eesti tuntuim linn. Majanduslikult ja demograafiliselt on Narva praegu oma arengu murdepunktis. Mitmed positiivsed suundumused on aset leidmas, kuid osa protsesse vajab veel pööramist.
Narva mõistatus vajab lahendamist

Loe edasi