„Aruandlus 3.0“ infopäev

17. veebruaril 2020 toimus majandustarkvara-arendajatele suunatud „Aruandlus 3.0“ teemaline infopäev. Anti ülevaade Statistikaameti ning Maksu- ja Tolliameti ühisprojektist „Aruandlus 3.0“: miks ja kellele see on suunatud ning mis kasu projekt toob. Lisaks anti juhiseid, kuidas andmeid Statistikaametile saata ja vaadeldi X-tee rolli selles. Tutvustati XBRL GL standardi eeliseid ja rahvusvahelist mõõdet. Samuti käsitleti AA 3.0 seoseid reaalaja majandusega.

AA3.0  sisuliste küsimuste korral palun pöörduda AA dot 3 dot 0 at stat dot ee.

Tarkvaraarendajatele suunatud uudiseid saab tellida siin.

Kõik AA3.0 puudutavad materjalid on kättesaadavad nii Maksu- ja Tolliameti kui ka Statistikaameti kodulehel.

AA3.0 Sissejuhatus – Andres Kukke

Kuidas andmeid Statistikaametile saata ja milline on x-tee roll selles – Tauno Tamm

Reaalajamajandus – Sirli Heinsoo

XBRL GL Eesti aruandluses infopäev 2020