Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

„Aruandlus 3.0" infopäev

17. veebruaril 2020 toimus majandustarkvara-arendajatele suunatud „Aruandlus 3.0“ teemaline infopäev. Anti ülevaade Statistikaameti ning Maksu- ja Tolliameti ühisprojektist „Aruandlus 3.0“: miks ja kellele see on suunatud ning mis kasu projekt toob. Lisaks anti juhiseid, kuidas andmeid Statistikaametile saata ja vaadeldi X-tee rolli selles. Tutvustati XBRL GL standardi eeliseid ja rahvusvahelist mõõdet. Samuti käsitleti AA 3.0 seoseid reaalaja majandusega.

AA3.0  sisuliste küsimuste korral palun pöörduda AA.3.0 [at] stat.ee.

Kõik AA3.0 puudutavad materjalid on kättesaadavad nii Maksu- ja Tolliameti kui ka Statistikaameti kodulehel.