Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
20.01.2020 Ehitushinnaindeks, IV kvartal 2019
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, detsember 2019
Statistika andmebaas
20.01.2020 Majandus - Hinnad: Ehitushinnaindeks; remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks, IV kvartal 2019
Majandus - Hinnad: Ehitushinnaindeks; remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks, 2019
Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, detsember 2019
Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, detsember 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, detsember 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, detsember 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, detsember 2019
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. detsember 2019
21.01.2020 Majandus - Transport - Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, III kvartal 2019
Majandus - Transport - Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, detsember 2019
24.01.2020 Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Maakasutuse muutumine: Katastris registreeritud maa ja katastriüksused, 31. detsember 2019
Majandus - Majandusüksused - Ettevõtted: Kõik perioodi andmed, 2019
Majandus - Majandusüksused - Kasumitaotluseta üksused: Kõik perioodi andmed, 2019
Majandus - Majandusüksused - Üldandmed: Kõik perioodi andmed, 2019
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
20.01.2020 Tootjahinnad, detsember 2019