Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
27.09.2017 Saagikoristus, 15. september 2017
29.09.2017 Jaekaubandus, august 2017
Tööstustoodangu ja energia tootmine, august 2017
Statistikaväljaanded
29.09.2017 Majanduse ja tööturu trendid. Economic and Labour Market Trends
09.2017 Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia
Statistika andmebaas
26.09.2017 Sotsiaalelu - Kultuur - Teater: Kõik perioodi andmed, 2016
Sotsiaalelu - Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus - Vaesus ja ebavõrdsus: Püsiva vaesuse näitajad, 2010 - 2015
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. august 2017
27.09.2017 Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Põllukultuuride saak ja saagikus (15. septembri seisuga kogutud saak), 2017
28.09.2017 Keskkond - Keskkonna arvepidamine - Keskkonnamaksude arvepidamine: Kõik perioodi andmed, 2012 - 2015
Keskkond - Keskkonna arvepidamine: Õhuemissioonide arvepidamine, 2012 - 2015
Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, august 2017
29.09.2017 Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks; elektrienergia tootmine, import ja eksport, august 2017
Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Vedelkütuse ja maagaasiga varustatus, juuli 2017
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Põllukultuuride saak ja saagikus (saagi prognoos), 2017
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sektorikontod - Finantskonto: Finantstehingud, finantsvarad ja -kohustused (2013-2015 korrigeeritud andmed), 2016
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sektorikontod - Mittefinantskonto: Kõik perioodi andmed (2013-2015 korrigeeritud andmed), 2016
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, august 2017
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete müügitulu, august 2017
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, august 2017
Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Eesti elanike reisimine: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2017
Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Lühiajastatistika: Tööstustoodangu mahuindeks, august 2017
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
28.09.2017 Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, august 2017
29.09.2017 Tootmisindeks, august 2017