Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
09.06.2020 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine, I kvartal 2020
Väliskaubandus, aprill 2020
11.06.2020 Taimekaitsevahendite turustamine, 2019
Statistika andmebaas
09.06.2020 Majandus - Palk ja tööjõukulu - Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine - Lühiajastatistika: Vabad ja hõivatud ametikohad, I kvartal 2020
Majandus - Väliskaubandus - Väliskaubandus alates 2004: Kaupade eksport ja import, aprill 2020
Rahvastik - Rahvastikunäitajad ja koosseis - Demograafilised põhinäitajad: Sünnid, surmad ja loomulik iive. Eestlased, 2019
Rahvastik - Rahvastikunäitajad ja koosseis - Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik soo, rahvuse ja maakonna järgi, 1. jaanuar 2020
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surnud; imikusurmad; suremuse vanuskordajad; lahangute määr, 2019
11.06.2020 Keskkond - Põllumajanduskeskkonna näitajad: Turustatud taimekaitsevahendid toimeaine järgi, 2019
Majandus - Palk ja tööjõukulu - Tööjõukuluindeksid: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abordid: Kõik perioodi andmed, 2019
12.06.2020 Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Maakasutuse muutumine: Maismaa jagunemine maakasutuse järgi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kategooriate alusel, 2019
Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Metsavaru: Hukkunud puistud; metsavaru metsade inventeerimise statistilise valikmeetodi (SMI) alusel, 2019
Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Metsavaru: Kahjustatud puistud, 31. detsember 2019
Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Metsavaru: Metsade biomass ja seotud süsiniku kogus biomassis, 2018 - 2019
Majandus - Metsamajandus: Metsaraie metsade inventeerimise statistilise valikmeetodi (SMI) alusel, 2018
Majandus - Metsamajandus: Metsaraie raiedokumentide alusel; metsakultuuride rajamine, metsa uuendamine, 2019
Majandus - Väliskaubandus - Väliskaubandus alates 2004: Teenuste eksport, import ja bilanss, IV kvartal 2019 - I kvartal 2020
Sotsiaalelu - Kultuur - Ringhääling: Kõik perioodi andmed, 2019
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
09.06.2020 Maksebilanss, I kvartal 2020
Rahvusvaheline investeerimispositsioon, I kvartal 2020
Tööhõive, I kvartal 2020
Väliskaubandus, aprill 2020
Välisvõlg, I kvartal 2020
11.06.2020 Keskpanga analüütilised andmed, mai 2020