Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
26.02.2020 Ehitus, IV kvartal 2019
27.02.2020 Ettevõtlus, IV kvartal 2019
28.02.2020 Jaekaubandus, jaanuar 2020
Sisemajanduse koguprodukt, IV kvartal 2019
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, jaanuar 2020
Statistika andmebaas
25.02.2020 Majandus - Ehitus - Ehitus- ja kasutusload: Elamuehitus; kasutusse lubatud eluruumid ja mitteelamud; ehitusloa saanud eluruumid ja mitteelamud, 2019
Majandus - Ehitus - Ehitus- ja kasutusload: Kasutusse lubatud eluruumid ja mitteelamud piirkonna/haldusüksuse järgi, 2019
Sotsiaalelu - Sotsiaalne kaitse - Sotsiaalkindlustus - Pensionikindlustus: Keskmine pension ja vanaduspension kuus, IV kvartal 2019
Sotsiaalelu - Sotsiaalne kaitse - Sotsiaalkindlustus - Töötuskindlustus: Kindlustushüvitise otsused koondamise korral; tööandja maksejõuetuse hüvitise maksmise juhtumid, 2019
Sotsiaalelu - Sotsiaalne kaitse - Sotsiaalkindlustus - Töötuskindlustus: Kõik kuu ja kvartali andmed, IV kvartal 2019
Sotsiaalelu - Sotsiaalne kaitse - Sotsiaalkindlustus - Töötuskindlustus: Töötuskindlustushüvitise maksmise keskmine kestus, 2018
Sotsiaalelu - Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus - Vaesus ja ebavõrdsus: 15-29-aastased, kes ei tööta, ei õpi ega osale koolitusel (NEET-noored), 2019
Sotsiaalelu - Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus - Vaesus ja ebavõrdsus: Töötusega seotud sotsiaalse tõrjutuse näitajad; 18-24-aastased esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavad noored, 2019
26.02.2020 Majandus - Ehitus - Ehitusmahuindeksid: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, jaanuar 2020
27.02.2020 Majandus - Ehitus - Ehitustööd: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika: Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, IV kvartal 2019
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Lühiajastatistika: Ettevõtete majandustegevuse näitajad, IV kvartal 2019
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud; riiklike ja kohalike maksude laekumine, 2019
Sotsiaalelu - Tööturg - Immigrantrahvastik: Perioodi valitud andmed, 2019
28.02.2020 Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, jaanuar 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, jaanuar 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, jaanuar 2020
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, 2019
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, jaanuar 2020
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu, jaanuar 2020
Majandus - Transport - Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, III kvartal 2019
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, jaanuar 2020
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
28.02.2020 Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, jaanuar 2020
Rahvamajanduse arvepidamine, IV kvartal 2019
Tootjahinnad, jaanuar 2020