Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
19.03.2019 Selgusid õpilaste Euroopa statistikavõistluse Eesti võistlusvooru võitjad
20.03.2019 Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, veebruar 2019
21.03.2019 Veetransport, 2018
22.03.2019 Eluaseme hinnaindeks ja omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks, IV kvartal 2018
Statistika andmebaas
19.03.2019 Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Aastastatistika: Tööstustoodangu mahu- ja müügiindeks, 2017
20.03.2019 Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, veebruar 2019
Majandus - Infotehnoloogia ja side - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori ettevõtete majandusnäitajad (aasta andmed), 2017
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, veebruar 2019
Majandus - Transport - Liiklusõnnetused: Kõik perioodi andmed, jaanuar 2018 - detsember 2018
Majandus - Transport - Registreeritud liiklusvahendid: Eesti laevaregistritesse kantud merelaevad, liiklusregistris arvel olevad liikurmasinad, traktorihaagised ja sõidukid, 31. detsember 2018
Majandus - Transport - Registreeritud liiklusvahendid: Õhusõidukid registris, 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2019
21.03.2019 Majandus - Rahandus - Finantsinstitutsioonide arvepidamine: Finantsettevõtete kasumiaruanne ja bilanss, IV kvartal 2018
Majandus - Transport - Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, veebruar 2019
Majandus - Transport - Veetransport: Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, IV kvartal 2018
Majandus - Transport - Veetransport: Merekonteinerite vedu sadamate kaudu, 2018
Majandus - Transport - Õhutransport: Lennuliiklus Tallinna Lennujaama kaudu, IV kvartal 2018
Sotsiaalelu - Sotsiaalne kaitse - Sotsiaalkindlustus - Ravikindlustus: Kõik perioodi andmed, 2018
22.03.2019 Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Aastastatistika: Ettevõtete aastastatistika üldkogum, valim ja vastanud, 2017
Majandus - Hinnad: Eluaseme hinnaindeks ja omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks, IV kvartal 2018
Majandus - Hinnad: Eluaseme hinnaindeks ja omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks, 2018
Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, veebruar 2019
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kõik perioodi andmed, 2017
Sotsiaalelu - Tervis - Puudega inimesed - Üldandmed: Esmane puue; töövõime hindamise otsused, 2018
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 28. veebruar 2019
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
20.03.2019 Tootjahinnad, veebruar 2019