Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
20.11.2018 Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, oktoober 2018
Statistika andmebaas
19.11.2018 Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Mineraalväetiste kasutamine aruandeaasta saagile, 2017
20.11.2018 Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, oktoober 2018
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, oktoober 2018
Majandus - Transport - Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, oktoober 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2018
22.11.2018 Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. oktoober 2018
23.11.2018 Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, oktoober 2018
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
20.11.2018 Tootjahinnad, oktoober 2018