Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
15.07.2019 Majandus - Hinnad: Tarbijahindade harmoneeritud indeks, juuni 2019
16.07.2019 Majandus - Ehitus - Ehitus- ja kasutusload: Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud eluruumid, mitteelamud ja rajatised, II kvartal 2019
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Riigieelarve: Riigieelarve tulud ja kulud, aprill 2019
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Riigieelarve: Riigieelarve tulud ja kulud, mai 2019
Majandus - Transport - Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, juuni 2019
19.07.2019 Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Põllukultuuride kasvupind (esialgsed andmed), 2019
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, juuni 2019
Majandus - Transport - Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, I kvartal 2019
Majandus - Transport - Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, juuni 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, juuni 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, juuni 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, juuni 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, juuni 2019
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. juuni 2019