Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
15.10.2019 Nädala lõpus tähistatakse Euroopa statistikapäeva
16.10.2019 Sooline palgalõhe, 2018
Statistika andmebaas
14.10.2019 Majandus - Hinnad: Tarbijahindade harmoneeritud indeks, september 2019
Majandus - Infotehnoloogia ja side - Infotehnoloogia leibkonnas: Teadlikkus IT riskidest (erinevad perioodid), 2007 - 2019
Sotsiaalelu - Leibkonnad - Leibkonna elamistingimused - Infotehnoloogia leibkonnas: Teadlikkus IT riskidest (erinevad perioodid), 2007 - 2019
15.10.2019 Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Riigieelarve: Riigieelarve tulud ja kulud, august 2019
16.10.2019 Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Aastastatistika: Sooline palgalõhe, 2018
17.10.2019 Majandus - Ehitus - Ehitus- ja kasutusload: Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud eluruumid, mitteelamud ja rajatised, III kvartal 2019
Majandus - Transport - Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, september 2019
18.10.2019 Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Veekasutus: Veevõtt ja veekasutus, 2018
Keskkond - Surve keskkonnaseisundile - Jäätmete teke: Jäätmebilanss; ohtlike jäätmete bilanss, 2018
Keskkond - Surve keskkonnaseisundile - Vee saastamine: Heitvee puhastamine; pinnaveekogudesse juhitud puhastamist vajava vee reostuskoormus, 2018
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, september 2019
Majandus - Transport - Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, II kvartal 2019
Majandus - Transport - Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, september 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, september 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, september 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, september 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, september 2019