Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
28.09.2018 Jaekaubandus, august 2018
Statistikaväljaanded
09.2018 Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (e-väljaanne)
Statistika andmebaas
24.09.2018 Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, august 2018
26.09.2018 Sotsiaalelu - Kultuur - Teater: Kõik perioodi andmed, 2017
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. august 2018
27.09.2018 Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sektorikontod - Finantskonto: Finantstehingud, finantsvarad ja -kohustused (2014-2016 korrigeeritud andmed), 2017
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sektorikontod - Mittefinantskonto: Kõik perioodi andmed (2014-2016 korrigeeritud andmed), 2017
Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Eesti elanike reisimine: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2018
28.09.2018 Keskkond - Keskkonna arvepidamine - Keskkonnamaksude arvepidamine: Kõik perioodi andmed, 2013 - 2016
Keskkond - Keskkonna arvepidamine - Õhuemissioonide arvepidamine: Kõik perioodi andmed, 2013 - 2016
Majandus - Energeetika - Energia tõhususe näitajad: Maagaasi ja elektrienergia lõpptarbimise hind äritarbijale ja kodutarbijale, 1. jaanuar 2018 - 30. juuni 2018
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, august 2018
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, august 2018
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Põllukultuuride saak ja saagikus (saagi prognoos), 2018
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Maksud ja sotsiaalmaksed (täpsustatud andmed), 2017
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, august 2018
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu, august 2018
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, august 2018
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
28.09.2018 Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, august 2018