Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
20.11.2019 Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, oktoober 2019
21.11.2019 Töötasu struktuur, 2018
Statistika andmebaas
20.11.2019 Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, oktoober 2019
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, oktoober 2019
Majandus - Transport - Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, oktoober 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2019
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2019
21.11.2019 Majandus - Palk ja tööjõukulu - Töötasu: Töötajate keskmine brutotunnitasu ametiala pearühma järgi, esialgsed andmed, 2018
22.11.2019 Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, oktoober 2019
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. oktoober 2019
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
20.11.2019 Tootjahinnad, oktoober 2019