Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
20.11.2017 Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, oktoober 2017
23.11.2017 Rahvastik 2017. aasta haldusreformi järgse elukoha järgi, 1. jaanuar 2017
Statistika andmebaas
20.11.2017 Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, oktoober 2017
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, oktoober 2017
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2017
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2017
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2017
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2017
22.11.2017 Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, oktoober 2017
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, oktoober 2017
23.11.2017 Rahvastik - Rahvastikunäitajad ja koosseis - Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik 2017. aasta haldusreformi järgi, 1. jaanuar 2017
24.11.2017 Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. oktoober 2017
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
20.11.2017 Tootjahinnad, oktoober 2017