Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
27.08.2019 Ehitus, II kvartal 2019
28.08.2019 Keskmine palk, II kvartal 2019
29.08.2019 Ettevõtlus, II kvartal 2019
30.08.2019 Jaekaubandus, juuli 2019
Rahvamajanduse arvepidamise revisjoni tulemused
Sisemajanduse koguprodukt, II kvartal 2019
Artiklid ja väljaanded
27.08.2019 Children’s Subjective Well-Being in Local and International Perspectives (e-väljaanne)
Laste subjektiivne heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates (e-väljaanne)
Statistika andmebaas
27.08.2019 Majandus - Ehitus - Ehitusmahuindeksid: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2019
Majandus - Ehitus - Ehitustööd: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2019
28.08.2019 Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Lühiajastatistika: Keskmine palk ja tööjõukulu töötaja kohta, II kvartal 2019
29.08.2019 Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika: Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, II kvartal 2019
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Lühiajastatistika: Ettevõtete majandustegevuse näitajad, II kvartal 2019
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Lühiajastatistika: Ettevõtete üldkogum, valim ja vastanud, II kvartal 2019
Majandus - Infotehnoloogia ja side - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori ettevõtete majandusnäitajad, II kvartal 2019
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2019
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaupade hulgi- ja jaemüük; kaubandusettevõtete majandustegevus, II kvartal 2019
Majandus - Teenindus: Teenindusettevõtete tulud ja kulud, II kvartal 2019
Majandus - Transport - Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud, II kvartal 2019
Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2019
30.08.2019 Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad: Kõik perioodi andmed, 2017
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, juuli 2019
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, juuli 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed (Tööjõu tootlikkus ja tööjõu ühikukulu I kvartal 1995-I kvartal 2019 korrigeeritud andmed), II kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed (I kvartal 1995-I kvartal 2019 korrigeeritud andmed), II kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Perioodi korrigeeritud andmed, 2015 - 2018
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 1995-I kvartal 2019 korrigeeritud andmed), II kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kapitali kogumahutus põhivarasse ning väärisesemed (1995-2017 korrigeeritud andmed), 2018
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 1995-I kvartal 2019 korrigeeritud andmed), II kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 1995-I kvartal 2019 korrigeeritud andmed), II kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 - 2018
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, juuli 2019
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu, juuli 2019
Majandus - Transport - Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, I kvartal 2019
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, juuli 2019
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
28.08.2019 Palk, II kvartal 2019
29.08.2019 Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, juuli 2019
30.08.2019 Rahvamajanduse arvepidamine, II kvartal 2019