Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
29.05.2019 Keskmine palk, I kvartal 2019
30.05.2019 Ettevõtlus, I kvartal 2019
Jaekaubandus, aprill 2019
31.05.2019 Sisemajanduse koguprodukt, I kvartal 2019
Tööstustoodangu ja energia tootmine, aprill 2019
Statistika andmebaas
29.05.2019 Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Lühiajastatistika: Keskmine palk ja tööjõukulu töötaja kohta, I kvartal 2019
30.05.2019 Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika: Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, I kvartal 2019
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Lühiajastatistika: Ettevõtete majandustegevuse näitajad, I kvartal 2019
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Lühiajastatistika: Ettevõtete üldkogum, valim ja vastanud, I kvartal 2019
Majandus - Infotehnoloogia ja side - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori ettevõtete majandusnäitajad, I kvartal 2019
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, aprill 2019
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, aprill 2019
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, aprill 2019
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu, aprill 2019
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaupade hulgi- ja jaemüük; kaubandusettevõtete majandustegevus, I kvartal 2019
Majandus - Teenindus: Teenindusettevõtete tulud ja kulud, I kvartal 2019
Majandus - Transport - Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, IV kvartal 2018
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, aprill 2019
Majandus - Transport - Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud, I kvartal 2019
Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Rahvastik - Rahvastikunäitajad ja koosseis - Demograafilised põhinäitajad: Sündimuse näitajad, 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Elussündinud, sünnituste arv ja mitmikesünnitused, 2018
31.05.2019 Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks; elektrienergia tootmine, import ja eksport, aprill 2019
Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Vedelkütuse ja maagaasiga varustatus, märts 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Lühiajastatistika: Tööstustoodangu mahuindeks, aprill 2019
Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Lühiajastatistika: Tööstustoodangu müügi- ja ekspordiindeks, kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeks; tööstustoodangu uute tellimuste indeksid tegevusala järgi, aprill 2019
Majandus - Tööstus - Tööstustooted - Lühiajastatistika: Tööstustoodete tootmine, aprill 2019
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
29.05.2019 Palk, I kvartal 2019
Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, aprill 2019
31.05.2019 Rahvamajanduse arvepidamine, I kvartal 2019
Tootmisindeks, aprill 2019