Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
21.01.2019 Ehitushinnaindeks, IV kvartal 2018
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, detsember 2018
25.01.2019 Loomakasvatus, 2018
Taimekasvatus, 2018
Statistika andmebaas
21.01.2019 Majandus - Hinnad: Ehitushinnaindeks; remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks, IV kvartal 2018
Majandus - Hinnad: Ehitushinnaindeks; remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks, 2018
Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, detsember 2018
Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, 2018
23.01.2019 Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. detsember 2018
24.01.2019 Majandus - Majandusüksused - Ettevõtted: Kõik perioodi andmed, 2018
Majandus - Majandusüksused - Kasumitaotluseta üksused: Kõik perioodi andmed, 2018
Majandus - Majandusüksused - Üldandmed: Kõik perioodi andmed, 2018
25.01.2019 Keskkond - Keskkonnakaitse ja -järelevalve - Keskkonnakaitsekulutused: Ettevõtete keskkonnakaitsekulud ja -tulud, 2017
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomakasvatus, IV kvartal 2018
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Põllukultuuride kasvupind, saak ja saagikus ning viljapuu- ja marjaaiad, 2018
Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, detsember 2018
Sotsiaalelu - Leibkonnad - Leibkonna eelarve - Aasta kulutused: Arvestuslik elatusmiinimum, 2018
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
21.01.2019 Tootjahinnad, detsember 2018