Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
23.09.2019 Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori konsolideeritud tulud, kulud ja võlg; valitsemissektori finantskonto, II kvartal 2019
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori konsolideeritud võlg ning võla ja eelarve üle-/puudujäägi osatähtsus sisemajanduse koguproduktis; valitsemissektori tulud ja kulud (täpsustatud andmed), 2018
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. august 2019
24.09.2019 Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, august 2019
26.09.2019 Majandus - Energeetika - Energia tõhususe näitajad: Maagaasi ja elektrienergia lõpptarbimise hind äritarbijale ja kodutarbijale, 1. jaanuar 2019 - 30. juuni 2019
Sotsiaalelu - Kultuur - Teater: Kõik perioodi andmed, 2018
27.09.2019 Keskkond - Keskkonna arvepidamine - Keskkonnamaksude arvepidamine: Kõik perioodi andmed, 2014 - 2017
Keskkond - Keskkonna arvepidamine - Õhuemissioonide arvepidamine: Kõik perioodi andmed, 2014 - 2017
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Maksud ja sotsiaalmaksed (täpsustatud andmed), 2018
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sektorikontod - Mittefinantskonto: Kõik perioodi andmed (1995-2017 korrigeeritud andmed), 2018
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, august 2019
Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Eesti elanike reisimine: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2019
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
23.09.2019 Keskvalitsuse võlg, II kvartal 2019
27.09.2019 Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, august 2019