Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
09.12.2019 Majutus, oktoober 2019
10.12.2019 Väliskaubandus, oktoober 2019
13.12.2019 Maakondade sisemajanduse koguprodukt, 2018
Statistika andmebaas
09.12.2019 Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Majutus: Majutamine, majutatud ja majutatute ööbimised, oktoober 2019
10.12.2019 Majandus - Palk ja tööjõukulu - Tööjõukuluindeksid: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
Majandus - Väliskaubandus - Väliskaubandus alates 2004: Kaupade eksport ja import, oktoober 2019
11.12.2019 Eri valdkondade statistika - Lõimumine: Hariduse andmed, 2018
Eri valdkondade statistika - Säästev areng: Säästva arengu näitajad, 2018
Majandus - Väliskaubandus - Väliskaubandus alates 2004: Teenuste eksport, import ja bilanss, II kvartal 2019 - III kvartal 2019
Sotsiaalelu - Haridus - Kutseharidus: Kutsehariduse omandamine koolitusala ja emakeele järgi, 2018
Sotsiaalelu - Haridus - Kõrgharidus: Kõrgharidusse vastuvõetud ja väljalangenud haridusastme ja emakeele järgi, 2018
Sotsiaalelu - Haridus - Üldharidus: Üldhariduse õpilased, katkestajad ja klassikordajad soo, elukoha, emakeele, kooliastme ja õppekeele järgi, 2018
12.12.2019 Eri valdkondade statistika - Lõimumine: Põlis- ja välispäritolu rahvastik soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar 2019
Majandus - Kinnisvara - Elamumajandus: Eluruumide arv (kogu Eesti), 1. jaanuar 2019
Rahvastik - Rahvastikunäitajad ja koosseis - Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Põlis- ja välispäritolu rahvastik soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar 2019
13.12.2019 Keskkond - Surve keskkonnaseisundile - Üldandmed: Keskkonnasurvenäitajad, v.a kliimamuutus ja osoonikihi hõrenemine, 2018
Keskkond - Surve keskkonnaseisundile - Üldandmed: Kliimamuutus, 2017
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Riigieelarve: Riigieelarve tulud ja kulud, oktoober 2019
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Regionaalne sisemajanduse koguprodukt: Kõik perioodi andmed (1995-2017 korrigeeritud andmed), 2018
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
10.12.2019 Maksebilanss, III kvartal 2019
Rahvusvaheline investeerimispositsioon, III kvartal 2019
Väliskaubandus, oktoober 2019
Välisvõlg, III kvartal 2019
12.12.2019 Keskpanga analüütilised andmed, november 2019