Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
30.03.2020 Jaekaubandus, veebruar 2020
Statistika andmebaas
30.03.2020 Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Vedelkütuse ja maagaasiga varustatus, jaanuar 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, veebruar 2020
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, veebruar 2020
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Maksud ja sotsiaalmaksed (esialgsed andmed), 2019
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, veebruar 2020
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu, veebruar 2020
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, veebruar 2020
31.03.2020 Eri valdkondade statistika - Säästev areng: Valik 2019. a näitajaid (tööturg jm). Ebavõrdsuse vähendamine (2018. aasta andmed), 2018 - 2019
Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks; elektrienergia tootmine, import ja eksport, veebruar 2020
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
01.04.2020 Valitsussektori finantsnäitajad, veebruar 2020