Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
21.08.2020 Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, juuli 2020
Statistika andmebaas
17.08.2020 Majandus - Hinnad: Tarbijahindade harmoneeritud indeks, juuli 2020
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud; riiklike ja kohalike maksude laekumine, II kvartal 2020
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, juuli 2020
Majandus - Transport - Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, juuli 2020
Sotsiaalelu - Tööelukvaliteet - Tööõnnetused: Erinevate perioodide tööõnnetuste andmed, 2018 - 2019
18.08.2020 Majandus - Põllumajandus - Põllumajanduse majanduslik arvepidamine: Kasutatava põllumajandusmaa müügihind, 2019
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. juuli 2020
19.08.2020 Majandus - Transport - Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, juuli 2020
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, juuli 2020
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, juuli 2020
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, juuli 2020
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, juuli 2020
21.08.2020 Eri valdkondade statistika - Noorteseire: Registreeritud töötud, 2019
Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, juuli 2020
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
21.08.2020 Tootjahinnad, juuli 2020