Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

18.12.2019 Pressiteated
Suhteline vaesus, 2018
Statistika andmebaas
Sotsiaalelu - Leibkonnad - Leibkonna elamistingimused - Eluruumid: Leibkonnaliikmete eluruumiga seotud probleemid ekvivalentsissetuleku järgi, 2019
Sotsiaalelu - Sissetulek: Aasta ekvivalentnetosissetulek, 2018
Sotsiaalelu - Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus - Vaesus ja ebavõrdsus: Suhtelise vaesuse määr ja süvik; leibkonnaliikmete sissetuleku ebavõrdsuse näitajad (erinevad perioodid), 2018 - 2019
Sotsiaalelu - Tervis - Arstiabi kättesaadavus: 16-aastaste ja vanemate arstiabi kättesaadavus arstiabi liigi ja ekvivalentsissetuleku järgi, 2019
Sotsiaalelu - Tervis - Terviseseisund: Tervislik seisund ekvivalentsissetuleku järgi, 2019