Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
01.03.2018 Keskmine palk, IV kvartal 2017
09.03.2018 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine, IV kvartal 2017
11.05.2018 Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 2017
14.05.2018 Sooline palgalõhe, 2017
29.05.2018 Keskmine palk, I kvartal 2018
08.06.2018 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine, I kvartal 2018
28.08.2018 Keskmine palk, II kvartal 2018
07.09.2018 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine, II kvartal 2018
29.11.2018 Keskmine palk, III kvartal 2018
07.12.2018 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine, III kvartal 2018
Statistika andmebaas
01.03.2018 Palk - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2017
Palk - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
09.03.2018 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine - Lühiajastatistika: Tööle võetud ja töölt lahkunud töötajad, III kvartal 2017
Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine - Lühiajastatistika: Vabad ja hõivatud ametikohad, IV kvartal 2017
12.03.2018 Tööjõukuluindeksid: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
Tööjõukuluindeksid: Kõik perioodi andmed, 2017
14.05.2018 Palk - Aastastatistika: Sooline palgalõhe, 2017
17.05.2018 Tööjõukulu: Kõik perioodi andmed (Tööandja kulutused töötajatele), 2016
29.05.2018 Palk - Lühiajastatistika: Keskmine palk ja tööjõukulu töötaja kohta, I kvartal 2018
08.06.2018 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine - Lühiajastatistika: Tööle võetud ja töölt lahkunud töötajad, IV kvartal 2017 - I kvartal 2018
Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine - Lühiajastatistika: Vabad ja hõivatud ametikohad, I kvartal 2018
11.06.2018 Tööjõukuluindeksid: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
28.06.2018 Streigid: Toimunud streigid, 2018
28.08.2018 Palk - Lühiajastatistika: Keskmine palk ja tööjõukulu töötaja kohta, II kvartal 2018
07.09.2018 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine - Lühiajastatistika: Tööle võetud ja töölt lahkunud töötajad, II kvartal 2018
Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine - Lühiajastatistika: Vabad ja hõivatud ametikohad, II kvartal 2018
10.09.2018 Tööjõukuluindeksid: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2018
29.11.2018 Palk - Lühiajastatistika: Keskmine palk ja tööjõukulu töötaja kohta, III kvartal 2018
07.12.2018 Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine - Lühiajastatistika: Tööle võetud ja töölt lahkunud töötajad, III kvartal 2018
Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine - Lühiajastatistika: Vabad ja hõivatud ametikohad, III kvartal 2018
10.12.2018 Tööjõukuluindeksid: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018