Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
28.02.2018 Sisemajanduse koguprodukt, IV kvartal 2017
31.05.2018 Sisemajanduse koguprodukt, I kvartal 2018
31.08.2018 Sisemajanduse koguprodukt, II kvartal 2018
30.11.2018 Sisemajanduse koguprodukt, III kvartal 2018
13.12.2018 Maakondade sisemajanduse koguprodukt, 2017
Statistika andmebaas
28.02.2018 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, 2017
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, 2017
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, 2017
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, 2017
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, 2017
31.05.2018 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
31.08.2018 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed (Tööjõu tootlikkus ja tööjõu ühikukulu I kvartal 2014-I kvartal 2018 korrigeeritud andmed), II kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed (I kvartal 2014-I kvartal 2018 korrigeeritud andmed), II kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Perioodi korrigeeritud andmed, 2014 - 2017
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 2014-I kvartal 2018 korrigeeritud andmed), II kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kapitali kogumahutus põhivarasse ning väärisesemed (2014-2016 korrigeeritud andmed), 2017
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 2014-I kvartal 2018 korrigeeritud andmed), II kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 2014-I kvartal 2018 korrigeeritud andmed), II kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2014 - 2015
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2014 - 2017
27.09.2018 Sektorikontod - Finantskonto: Finantstehingud, finantsvarad ja -kohustused (2014-2016 korrigeeritud andmed), 2017
Sektorikontod - Mittefinantskonto: Kõik perioodi andmed (2014-2016 korrigeeritud andmed), 2017
30.11.2018 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018
13.12.2018 Sisemajanduse koguprodukt - Regionaalne sisemajanduse koguprodukt: Kõik perioodi andmed (2014-2016 korrigeeritud andmed), 2017
28.12.2018 Satelliit-arvepidamine - Turismi arvepidamine: Kõik perioodi andmed, 2014
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Mittefinantsvara (2014-2015 korrigeeritud andmed), 2016
31.12.2018 Satelliit-arvepidamine - Pensionide arvepidamine: Pensioniõigused pensioniskeemi järgi, 31. detsember 2016
Sisend-väljundraamistik - Pakkumise ja kasutamise tabelid: Kõik perioodi andmed, 2015
Sisend-väljundraamistik - Sisend-väljundtabelid: Kõik perioodi andmed (ESA 2010), 2015