Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
16.01.2018 Esialgne rahvaarv, 1. jaanuar 2018
09.05.2018 Täpsustatud rahvaarv, 1. jaanuar 2018
05.09.2018 Oodatav eluiga, 2017
Statistika andmebaas
16.01.2018 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Esialgne rahvaarv, 1. jaanuar 2018
09.05.2018 Demograafilised põhinäitajad: Sünnid, surmad ja loomulik iive, 2017
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik, 1. jaanuar 2018
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik ja rahvaarvu muutuste komponendid, 2017
15.05.2018 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Aastakeskmine rahvastik, 2017
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvaarv, pindala ja asustustihedus, 1. jaanuar 2018
18.05.2018 Demograafilised põhinäitajad: Sündimuse näitajad; imikusuremus; abielud, lahutused ja nende üldkordajad; summaarne esmasabiellumuskordaja ja keskmine vanus esmasabiellumisel, 2017
06.06.2018 Demograafilised põhinäitajad: Sünnid, surmad ja loomulik iive. Eestlased, 2017
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik soo, rahvuse ja maakonna järgi, 1. jaanuar 2018
15.06.2018 Demograafilised põhinäitajad: Demograafiline tööturusurve indeks; ülalpeetavate määr, 1. jaanuar 2018
27.06.2018 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvaarvu muutuste komponendid, maakondade andmed, 2017
02.08.2018 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastiku haridus, 1. jaanuar 2018
05.09.2018 Demograafilised põhinäitajad: Sündimuse näitajad, oodatav eluiga, ellujääjad sünnipõlvkonna hulgast, 2017
12.12.2018 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Põlis- ja välispäritolu rahvastik soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar 2018