Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
14.02.2018 Tööhõive ja töötus, IV kvartal 2017
15.05.2018 Tööhõive ja töötus, I kvartal 2018
14.08.2018 Tööhõive ja töötus, II kvartal 2018
14.11.2018 Tööhõive ja töötus, III kvartal 2018
Statistika andmebaas
23.01.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. detsember 2017
14.02.2018 Hõivatud - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2017
Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
Mitteaktiivsed - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2017
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
Palgatöötajad - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2017
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
Töötud - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2017
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
Tööturu üldandmed - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2017
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2017
21.02.2018 Tööealise rahvastiku haridus - Elukestvas õppes osalemine 4 viimase nädala jooksul: Kõik perioodi andmed, 2017
Tööealise rahvastiku haridus - Haridustase ja keeleoskus: Kõik perioodi andmed, 2017
27.02.2018 Immigrantrahvastik: Perioodi valitud andmed, 2017
Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. jaanuar 2018
22.03.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 28. veebruar 2018
25.04.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. märts 2018
15.05.2018 Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
25.05.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. aprill 2018
08.06.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018, 2013 - 2016
22.06.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. mai 2018
19.07.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. juuni 2018
14.08.2018 Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2018
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2018
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2018
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2018
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2018
23.08.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. juuli 2018
26.09.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. august 2018
24.10.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. september 2018
14.11.2018 Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2018
22.11.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. oktoober 2018
19.12.2018 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. november 2018