Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
14.02.2018 Lõimumine tööturul, 2017
21.02.2018 15-74-aastased hõiveseisundi, haridustaseme ja isikute rühma järgi, 2017
06.03.2018 Sissetuleku, vaesuse ja materiaalne ebavõrdsuse näitajad isikute rühma järgi (erinevad perioodid), 2016 - 2017
11.12.2018 Hariduse andmed, 2017
12.12.2018 Põlis- ja välispäritolu rahvastik soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar 2018