Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
25.01.2019 Loomakasvatus, 2018
Taimekasvatus, 2018
Statistika andmebaas
25.01.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomakasvatus, IV kvartal 2018
Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Põllukultuuride kasvupind, saak ja saagikus ning viljapuu- ja marjaaiad, 2018
30.01.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, detsember 2018
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, detsember 2018
05.02.2019 Põllumajanduse majanduslik arvepidamine: Põllumajanduse toodang, vahetarbimine ja lisandväärtus (esialgsed andmed), 2018
15.02.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Veised ja sead vanuse järgi. Kogu Eesti esialgsed andmed, 31. detsember 2018
20.02.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Mesilasperede, mee- ja vahatoodangu esialgsed andmed, 2018
28.02.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, jaanuar 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, jaanuar 2019
29.03.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, veebruar 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, veebruar 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Põllukultuuride koristuspind, kasvupind, saak ja saagikus; viljapuu- ja marjaaiad maakonna järgi; põldude lupjamine, 2018
Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Taliviljakülv maakonna järgi, 2017
04.04.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Põllumajandussaaduste ressurss ja kasutamine: Teravilja, kartuli ja õliseemne ressurss ja kasutamine, 2018
Põllumajandussaaduste tootmine - Põllumajandussaaduste ressurss ja kasutamine: Värske köögivilja, värske puuvilja ja marja ressurss ja kasutamine, 2018
11.04.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Külviks kasutatud seeme, 2018
30.04.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, märts 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, märts 2019
03.05.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomakasvatus, I kvartal 2019
15.05.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomakasvatus, 2018
30.05.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, aprill 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, aprill 2019
03.06.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Põllumajandussaaduste ressurss ja kasutamine: Munade ja mee ressurss ja kasutamine, 2018
Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Orgaanilise väetisega väetatud pind ja loomasõnnikus sisalduvad toitained, 2018
28.06.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, mai 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, mai 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, 2018
19.07.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Põllukultuuride kasvupind (esialgsed andmed), 2019
30.07.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, juuni 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, juuni 2019
01.08.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Põllumajandussaaduste ressurss ja kasutamine: Liha ja piimatoodete ressurss ja kasutamine, 2018
02.08.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomakasvatus, II kvartal 2019
06.08.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Maheloomakasvatus, 2018
Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Mahetaimekasvatus, 2018
30.08.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, juuli 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, juuli 2019
20.09.2019 Põllumajanduse majanduslik arvepidamine: Kasutatava põllumajandusmaa müügi- ja rendihinna maakonna andmed, 2018
30.09.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, august 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, august 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Põllukultuuride saak ja saagikus (saagi prognoos), 2019
04.10.2019 Põllumajanduse majanduslik arvepidamine: Kõik perioodi andmed, 2018
30.10.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, september 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, september 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Mineraalväetiste kasutamine aruandeaasta saagile, 2018
01.11.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomakasvatus, III kvartal 2019
29.11.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, oktoober 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, oktoober 2019
05.12.2019 Põllumajanduse majanduslik arvepidamine: Põllumajanduse toodang, vahetarbimine ja lisandväärtus (prognoos), 2019
31.12.2019 Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, november 2019
Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, november 2019