Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
28.02.2019 Sisemajanduse koguprodukt, IV kvartal 2018
31.05.2019 Sisemajanduse koguprodukt, I kvartal 2019
30.08.2019 Rahvamajanduse arvepidamise revisjoni tulemused
Sisemajanduse koguprodukt, II kvartal 2019
29.11.2019 Sisemajanduse koguprodukt, III kvartal 2019
13.12.2019 Maakondade sisemajanduse koguprodukt, 2018
Artiklid ja väljaanded
28.02.2019 Aastate kvartalitesse jaotamise metoodika muutmine (artikkel)
16.04.2019 Kasvava metsa väärtuse arvutamine (artikkel)
Statistika andmebaas
28.02.2019 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2018
Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, 2018
31.05.2019 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
30.08.2019 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed (Tööjõu tootlikkus ja tööjõu ühikukulu I kvartal 1995-I kvartal 2019 korrigeeritud andmed), II kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed (I kvartal 1995-I kvartal 2019 korrigeeritud andmed), II kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Perioodi korrigeeritud andmed, 2015 - 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 1995-I kvartal 2019 korrigeeritud andmed), II kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kapitali kogumahutus põhivarasse ning väärisesemed (1995-2017 korrigeeritud andmed), 2018
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 1995-I kvartal 2019 korrigeeritud andmed), II kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 1995-I kvartal 2019 korrigeeritud andmed), II kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2016
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 - 2018
29.11.2019 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
13.12.2019 Sisemajanduse koguprodukt - Regionaalne sisemajanduse koguprodukt: Kõik perioodi andmed (1995-2017 korrigeeritud andmed), 2018
30.12.2019 Satelliit-arvepidamine - Turismi arvepidamine: Kõik perioodi andmed, 2015
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Mittefinantsvara (2000-2016 korrigeeritud andmed), 2017
31.12.2019 Satelliit-arvepidamine - Pensionide arvepidamine: Pensioniõigused pensioniskeemi järgi, 31. detsember 2017
Sektorikontod - Finantskonto: Finantstehingud, finantsvarad ja -kohustused (1995-2017 korrigeeritud andmed), 2018
Sektorikontod - Mittefinantskonto: Kõik perioodi andmed (1995-2017 korrigeeritud andmed), 2018
Sisend-väljundraamistik - Pakkumise ja kasutamise tabelid: Kõik perioodi andmed, 2016