Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
08.03.2019 Transport, 2018
21.03.2019 Veetransport, 2018
Statistika andmebaas
16.01.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, detsember 2018
18.01.2019 Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, III kvartal 2018
Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, detsember 2018
30.01.2019 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, detsember 2018
15.02.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, jaanuar 2019
20.02.2019 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, jaanuar 2019
27.02.2019 Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud ja transpordi dotatsioon, IV kvartal 2018
28.02.2019 Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, III kvartal 2018
Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, jaanuar 2019
08.03.2019 Maanteetransport: Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, IV kvartal 2018
Raudteetransport: Kaubavedu raudteel kaubagrupi järgi, IV kvartal 2018
Transpordi üldandmed: Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, IV kvartal 2018
Õhutransport: Sõitjatevedu ja kaubavedu, IV kvartal 2018
15.03.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, veebruar 2019
20.03.2019 Liiklusõnnetused: Kõik perioodi andmed, jaanuar 2018 - detsember 2018
Registreeritud liiklusvahendid: Eesti laevaregistritesse kantud merelaevad, liiklusregistris arvel olevad liikurmasinad, traktorihaagised ja sõidukid, 31. detsember 2018
Registreeritud liiklusvahendid: Õhusõidukid registris, 2018
21.03.2019 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, veebruar 2019
Veetransport: Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, IV kvartal 2018
Veetransport: Merekonteinerite vedu sadamate kaudu, 2018
Õhutransport: Lennuliiklus Tallinna Lennujaama kaudu, IV kvartal 2018
29.03.2019 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, veebruar 2019
17.04.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, märts 2019
18.04.2019 Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, IV kvartal 2018
Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, märts 2019
25.04.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Raudteeliiklusregistris arvel olev raudteeveerem, 2018
Transporditaristu: Liiklusteede pikkus, riigimaanteede pikkus teekatte järgi, registreeritud raudteed, 31. detsember 2018
30.04.2019 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, märts 2019
09.05.2019 Raudteetransport: Raudteeveosed; rongiliiklus üleeuroopalise raudteevõrgu lõikudel, 2018
16.05.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, aprill 2019
21.05.2019 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, aprill 2019
30.05.2019 Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, IV kvartal 2018
Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, aprill 2019
Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud, I kvartal 2019
05.06.2019 Maanteetransport: Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, I kvartal 2019
Raudteetransport: Kaubavedu raudteel kaubagrupi järgi, I kvartal 2019
Transpordi üldandmed: Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, I kvartal 2019
Õhutransport: Sõitjatevedu ja kaubavedu, I kvartal 2019
14.06.2019 Maanteetransport: Kaubavedu maanteel ning veoautode läbisõit, 2018
Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, mai 2019
21.06.2019 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, mai 2019
Veetransport: Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, I kvartal 2019
Õhutransport: Lennuliiklus Tallinna Lennujaama kaudu, I kvartal 2019
28.06.2019 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, mai 2019
11.07.2019 Transpordi üldandmed: Trammid ja trollid, 31. detsember 2018
16.07.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, juuni 2019
19.07.2019 Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, I kvartal 2019
Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, juuni 2019
29.07.2019 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, juuni 2019
16.08.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, juuli 2019
21.08.2019 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, juuli 2019
29.08.2019 Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud, II kvartal 2019
30.08.2019 Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, I kvartal 2019
Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, juuli 2019
05.09.2019 Maanteetransport: Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, II kvartal 2019
Raudteetransport: Kaubavedu raudteel kaubagrupi järgi, II kvartal 2019
Transpordi üldandmed: Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, II kvartal 2019
Õhutransport: Sõitjatevedu ja kaubavedu, II kvartal 2019
16.09.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, august 2019
20.09.2019 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, august 2019
Veetransport: Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, II kvartal 2019
Õhutransport: Lennuliiklus Tallinna Lennujaama kaudu, II kvartal 2019
27.09.2019 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, august 2019
17.10.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, september 2019
18.10.2019 Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, II kvartal 2019
Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, september 2019
30.10.2019 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, september 2019
15.11.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, oktoober 2019
20.11.2019 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, oktoober 2019
28.11.2019 Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud, III kvartal 2019
29.11.2019 Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, II kvartal 2019
Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, oktoober 2019
05.12.2019 Maanteetransport: Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, III kvartal 2019
Raudteetransport: Kaubavedu raudteel kaubagrupi järgi, III kvartal 2019
Transpordi üldandmed: Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, III kvartal 2019
Õhutransport: Sõitjatevedu ja kaubavedu, III kvartal 2019
17.12.2019 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, november 2019
23.12.2019 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, november 2019
Veetransport: Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, III kvartal 2019
Õhutransport: Lennuliiklus Tallinna Lennujaama kaudu, III kvartal 2019
30.12.2019 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, november 2019