Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
16.01.2019 Esialgne rahvaarv, 1. jaanuar 2019
09.05.2019 Täpsustatud rahvaarv, 1. jaanuar 2019
04.09.2019 Oodatav eluiga ja tervena elatud aastad, 2018
Statistika andmebaas
16.01.2019 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Esialgne rahvaarv, 1. jaanuar 2019
29.03.2019 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik 01.01.2018 haldusjaotuse järgi, 2015 - 2016
09.05.2019 Demograafilised põhinäitajad: Sünnid, surmad ja loomulik iive, 2018
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik, 1. jaanuar 2019
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik ja rahvaarvu muutuste komponendid, 2018
15.05.2019 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Aastakeskmine rahvastik, 2018
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvaarv, pindala ja asustustihedus, 1. jaanuar 2019
17.05.2019 Demograafilised põhinäitajad: Sündimuse näitajad; imikusuremus; abielud, lahutused ja nende üldkordajad; summaarne esmasabiellumuskordaja ja keskmine vanus esmasabiellumisel, 2018
30.05.2019 Demograafilised põhinäitajad: Sündimuse näitajad, 2018
06.06.2019 Demograafilised põhinäitajad: Sünnid, surmad ja loomulik iive. Eestlased, 2018
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik soo, rahvuse ja maakonna järgi, 1. jaanuar 2019
14.06.2019 Demograafilised põhinäitajad: Demograafiline tööturusurve indeks; ülalpeetavate määr, 1. jaanuar 2019
20.06.2019 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Prognoositav rahvaarv aastani 2080, 2020 - 2080
02.08.2019 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastiku haridus, 1. jaanuar 2019
04.09.2019 Demograafilised põhinäitajad: Sündimuse näitajad, oodatav eluiga, ellujääjad sünnipõlvkonna hulgast, 2018
12.12.2019 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Põlis- ja välispäritolu rahvastik soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar 2019