Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
18.01.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, detsember 2018
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, detsember 2018
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, detsember 2018
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, detsember 2018
20.02.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, jaanuar 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, jaanuar 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, jaanuar 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, jaanuar 2019
04.03.2019 Sünnid: Elussündinud, ümberarvutatud andmed 01.01.2018 haldusjaotusele, 2016
20.03.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2019
29.03.2019 Ränne: Ränne 01.01.2018 haldusjaotuse järgi, 2015 - 2016
Surmad: Surmad 01.01.2018 haldusjaotuse järgi, 2015 - 2016
Sünnid: Elussündinud, ümberarvutatud andmed 01.01.2018 haldusjaotusele, 2015
18.04.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, märts 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, märts 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, märts 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, märts 2019
09.05.2019 Ränne: Ränne, välisränne, sissesrännanud, 2018
Surmad: Suremuse vanuskordajad soo ja vanuserühma järgi, 2018
Sünnid: Sündimuse vanuskordajad, elussündinud, 2018
22.05.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, aprill 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, aprill 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, aprill 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, aprill 2019
23.05.2019 Ränne: Ränne, välisränne, siseränne, maakondadevaheline ränne, 2018
Ränne: Välisränne. Eestlased, 2015 - 2018
30.05.2019 Sünnid: Elussündinud, sünnituste arv ja mitmikesünnitused, 2018
07.06.2019 Surmad: Surnud kodakondsuse ja sünniriigi järgi, 2016 - 2018
Surmad: Surnud; imikusurmad; suremuse vanuskordajad; lahangute määr, 2018
11.06.2019 Abordid: Kõik perioodi andmed, 2018
19.06.2019 Abielud: Abiellujad ja abielud, 2018
Abielulahutused: Lahutanud ja lahutused, 2018
20.06.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, mai 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, mai 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, mai 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, mai 2019
19.07.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, juuni 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, juuni 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, juuni 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, juuni 2019
02.08.2019 Surmad: Surnud elukoha, vanuserühma, soo ja haridustaseme järgi; imikusurmad ema haridustaseme järgi, 2018
Sünnid: Elussündinud ema vanuse järgi, 2018
21.08.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, juuli 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, juuli 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, juuli 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, juuli 2019
20.09.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, august 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, august 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, august 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, august 2019
18.10.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, september 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, september 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, september 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, september 2019
20.11.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2019
20.12.2019 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, november 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, november 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, november 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, november 2019