Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
14.02.2019 Tööhõive ja töötus, IV kvartal 2018
15.05.2019 Tööhõive ja töötus, I kvartal 2019
14.08.2019 Tööhõive ja töötus, II kvartal 2019
03.10.2019 Algab Eesti tööjõu-uuringu prooviuuring
14.11.2019 Tööhõive ja töötus, III kvartal 2019
Statistika andmebaas
23.01.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. detsember 2018
14.02.2019 Hõivatud - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2018
Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2018
Mitteaktiivsed - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2018
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2018
Palgatöötajad - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2018
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2018
Töötud - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2018
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2018
Tööturu üldandmed - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2018
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2018
21.02.2019 Tööealise rahvastiku haridus - Elukestvas õppes osalemine 4 viimase nädala jooksul: Kõik perioodi andmed, 2018
Tööealise rahvastiku haridus - Haridustase ja keeleoskus: Kõik perioodi andmed, 2018
22.02.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. jaanuar 2019
27.02.2019 Immigrantrahvastik: Perioodi valitud andmed, 2018
22.03.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 28. veebruar 2019
23.04.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. märts 2019
15.05.2019 Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2019
24.05.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. aprill 2019
21.06.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. mai 2019
19.07.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. juuni 2019
14.08.2019 Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2019
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2019
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2019
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2019
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2019
23.08.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. juuli 2019
23.09.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. august 2019
24.10.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. september 2019
14.11.2019 Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2019
22.11.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. oktoober 2019
19.12.2019 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. november 2019