Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
14.02.2019 Lõimumine tööturul, 2018
21.02.2019 15-74-aastased hõiveseisundi, haridustaseme ja isikute rühma järgi, 2018
06.03.2019 Sissetuleku, vaesuse ja materiaalne ebavõrdsuse näitajad isikute rühma järgi (erinevad perioodid), 2017 - 2018
11.12.2019 Hariduse andmed, 2018
12.12.2019 Põlis- ja välispäritolu rahvastik soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar 2019