Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
27.02.2020 Ettevõtlus, IV kvartal 2019
Statistika andmebaas
27.02.2020 Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika: Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, IV kvartal 2019
Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Lühiajastatistika: Ettevõtete majandustegevuse näitajad, IV kvartal 2019
02.03.2020 Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Lühiajastatistika: Ettevõtete üldkogum, valim ja vastanud, IV kvartal 2019
23.04.2020 Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Aastastatistika: Ettevõtete tulud, kulud, kasum ja investeeringud, 2018
Ettevõtete vara, kohustused ja omakapital, materiaalse põhivara liikumine - Aastastatistika: Ettevõtete vara, kohustused ja omakapital, 2018
28.04.2020 Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Aastastatistika: Ettevõtete (20 ja enama hõivatuga) tulud, kulud ja kasum, 2018
Ettevõtete vara, kohustused ja omakapital, materiaalse põhivara liikumine - Aastastatistika: Ettevõtete (20 ja enama hõivatuga) vara, kohustused ja omakapital, 2018
Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Aastastatistika: Ettevõtete aastastatistika üldkogum, valim ja vastanud, 2018
06.05.2020 Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Aastastatistika: Ettevõtete müügitulu kontsentratsioon; ettevõtete arv müügitulu ja puhaskasumi (-kahjumi) järgi, 2018
28.05.2020 Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika: Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, I kvartal 2020
Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Lühiajastatistika: Ettevõtete majandustegevuse näitajad, I kvartal 2020
Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Lühiajastatistika: Ettevõtete üldkogum, valim ja vastanud, I kvartal 2020
28.08.2020 Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika: Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, II kvartal 2020
Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Lühiajastatistika: Ettevõtete majandustegevuse näitajad, II kvartal 2020
Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Lühiajastatistika: Ettevõtete üldkogum, valim ja vastanud, II kvartal 2020
31.08.2020 Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad: Eesti ettevõtete välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad, 2018
Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad: Kõik perioodi andmed, 2018
27.11.2020 Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika: Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, III kvartal 2020
Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Lühiajastatistika: Ettevõtete majandustegevuse näitajad, III kvartal 2020
Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Lühiajastatistika: Ettevõtete üldkogum, valim ja vastanud, III kvartal 2020
01.12.2020 Füüsilisest isikust ettevõtjate majandusnäitajad: Kõik perioodi andmed, 2019