Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
25.03.2020 Valitsemissektori võlg ja eelarve defitsiit, 2019
Statistika andmebaas
15.01.2020 Valitsemissektori rahandus - Riigieelarve: Riigieelarve tulud ja kulud, november 2019
17.01.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, detsember 2019
27.01.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, detsember 2019
17.02.2020 Valitsemissektori rahandus - Riigieelarve: Riigieelarve tulud ja kulud, detsember 2019
20.02.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud; riiklike ja kohalike maksude laekumine, IV kvartal 2019
Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, jaanuar 2020
26.02.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, jaanuar 2020
27.02.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud; riiklike ja kohalike maksude laekumine, 2019
20.03.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, veebruar 2020
24.03.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, veebruar 2020
25.03.2020 Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori konsolideeritud tulud ja kulud ning võlg; valitsemissektori rahalised sotsiaaltoetused liigi järgi; valitsemissektori finantskonto, IV kvartal 2019
Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori kulud võrreldes eelmise aastaga; valitsemissektori tulud ja kulud sektori järgi; valitsemissektori konsolideeritud võlg 31. detsembri seisuga ning võla osatähtsus sisemajanduse koguproduktis (esialgsed andmed), 2019
30.03.2020 Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Maksud ja sotsiaalmaksed (esialgsed andmed), 2019
07.04.2020 Pangandus. Residentidest mittefinantsettevõtete ja kodumajapidamiste laenud ja liisingud, märts 2010 - veebruar 2020
17.04.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, märts 2020
24.04.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, märts 2020
27.04.2020 Pangandus. Residentidest mittefinantsettevõtete ja kodumajapidamiste laenud ja liisingud, märts 2020
19.05.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud; riiklike ja kohalike maksude laekumine, I kvartal 2020
Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, aprill 2020
25.05.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, aprill 2020
27.05.2020 Pangandus: Residentidest mittefinantsettevõtete ja kodumajapidamiste laenud ja liisingud, aprill 2020
19.06.2020 Valitsemissektori rahandus - Kohalike omavalitsuste eelarve: Kõik perioodi andmed, 2019
Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, mai 2020
22.06.2020 Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori konsolideeritud tulud ja kulud ning võlg; valitsemissektori rahalised sotsiaaltoetused liigi järgi; valitsemissektori finantskonto, I kvartal 2020
26.06.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, mai 2020
Pangandus: Residentidest mittefinantsettevõtete ja kodumajapidamiste laenud ja liisingud, mai 2020
20.07.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, juuni 2020
24.07.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, juuni 2020
17.08.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud; riiklike ja kohalike maksude laekumine, II kvartal 2020
Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, juuli 2020
25.08.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, juuli 2020
21.09.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, august 2020
23.09.2020 Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori konsolideeritud tulud ja kulud ning võlg; valitsemissektori rahalised sotsiaaltoetused liigi järgi; valitsemissektori finantskonto, II kvartal 2020
Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori kulud võrreldes eelmise aastaga; valitsemissektori tulud ja kulud sektori järgi; valitsemissektori konsolideeritud võlg 31. detsembri seisuga ning võla osatähtsus sisemajanduse koguproduktis (täpsustatud andmed), 2019
24.09.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, august 2020
25.09.2020 Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Maksud ja sotsiaalmaksed (täpsustatud andmed), 2019
19.10.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, september 2020
23.10.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, september 2020
16.11.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud; riiklike ja kohalike maksude laekumine, III kvartal 2020
20.11.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, oktoober 2020
23.11.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, oktoober 2020
22.12.2020 Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, november 2020
Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori konsolideeritud tulud ja kulud ning võlg; valitsemissektori rahalised sotsiaaltoetused liigi järgi; valitsemissektori finantskonto, III kvartal 2020
23.12.2020 Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, november 2020
30.12.2020 Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori kulud valitsemisfunktsiooni ja sektori järgi (konsolideeritud), 2019