Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
28.02.2020 Sisemajanduse koguprodukt, IV kvartal 2019
29.05.2020 Sisemajanduse koguprodukt, I kvartal 2020
31.08.2020 Sisemajanduse koguprodukt, II kvartal 2020
30.11.2020 Sisemajanduse koguprodukt, III kvartal 2020
14.12.2020 Maakondade sisemajanduse koguprodukt, 2019
Statistika andmebaas
31.01.2020 Sisend-väljundraamistik - Pakkumise ja kasutamise tabelid: Perioodi andmed eelmise aasta hindades, 2016
28.02.2020 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, 2019
29.05.2020 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
31.08.2020 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed (Tööjõu tootlikkus ja tööjõu ühikukulu I kvartal 2016-I kvartal 2020 korrigeeritud andmed), II kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed (I kvartal 2016-I kvartal 2020 korrigeeritud andmed), II kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Perioodi korrigeeritud andmed, 2016 - 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 2016-I kvartal 2020 korrigeeritud andmed), II kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kapitali kogumahutus põhivarasse ning väärisesemed (2016-2018 korrigeeritud andmed), 2019
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 2016-I kvartal 2020 korrigeeritud andmed), II kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed (I kvartal 2016-I kvartal 2020 korrigeeritud andmed), II kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2016
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2016 - 2019
25.09.2020 Sektorikontod - Finantskonto: Finantstehingud, finantsvarad ja -kohustused (2016-2018 korrigeeritud andmed), 2019
Sektorikontod - Mittefinantskonto: Kõik perioodi andmed (2016-2018 korrigeeritud andmed), 2019
30.11.2020 Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020
14.12.2020 Sisemajanduse koguprodukt - Regionaalne sisemajanduse koguprodukt: Kõik perioodi andmed (1995-2018 korrigeeritud andmed), 2019
30.12.2020 Satelliit-arvepidamine - Turismi arvepidamine: Kõik perioodi andmed, 2016
Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Mittefinantsvara (2016-2017 korrigeeritud andmed), 2018
31.12.2020 Satelliit-arvepidamine - Pensionide arvepidamine: Pensioniõigused pensioniskeemi järgi, 31. detsember 2018
Sisend-väljundraamistik - Pakkumise ja kasutamise tabelid: Kõik perioodi andmed, 2017