Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
09.03.2020 Sõitjatevedu, 2019
23.03.2020 Veetransport, 2019
Statistika andmebaas
16.01.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, detsember 2019
21.01.2020 Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, III kvartal 2019
Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, detsember 2019
30.01.2020 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, detsember 2019
17.02.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, jaanuar 2020
20.02.2020 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, jaanuar 2020
28.02.2020 Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, III kvartal 2019
Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, jaanuar 2020
02.03.2020 Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud ja transpordi dotatsioon, IV kvartal 2019
09.03.2020 Maanteetransport: Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, IV kvartal 2019
Raudteetransport: Kaubavedu raudteel kaubagrupi järgi, IV kvartal 2019
Transpordi üldandmed: Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, IV kvartal 2019
Õhutransport: Sõitjatevedu ja kaubavedu, IV kvartal 2019
16.03.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, veebruar 2020
20.03.2020 Liiklusõnnetused: Kõik perioodi andmed, jaanuar 2019 - detsember 2019
Registreeritud liiklusvahendid: Eesti laevaregistritesse kantud merelaevad, liiklusregistris arvel olevad liikurmasinad, traktorihaagised ja sõidukid, 31. detsember 2019
Registreeritud liiklusvahendid: Õhusõidukid registris, 2019
Õhutransport: Lennuliiklus Tallinna Lennujaama kaudu, IV kvartal 2019
23.03.2020 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, veebruar 2020
Veetransport: Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, IV kvartal 2019
Veetransport: Merekonteinerite vedu sadamate kaudu, 2019
30.03.2020 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, veebruar 2020
17.04.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, märts 2020
21.04.2020 Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, IV kvartal 2019
Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, märts 2020
22.04.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Raudteeliiklusregistris arvel olev raudteeveerem, 2019
23.04.2020 Transporditaristu: Liiklusteede pikkus, riigimaanteede pikkus teekatte järgi, registreeritud raudteed, 31. detsember 2019
30.04.2020 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, märts 2020
08.05.2020 Raudteetransport: Raudteeveosed; rongiliiklus üleeuroopalise raudteevõrgu lõikudel, 2019
15.05.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, aprill 2020
21.05.2020 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, aprill 2020
28.05.2020 Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, IV kvartal 2019
Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, aprill 2020
29.05.2020 Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud, I kvartal 2020
05.06.2020 Maanteetransport: Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, I kvartal 2020
Raudteetransport: Kaubavedu raudteel kaubagrupi järgi, I kvartal 2020
Transpordi üldandmed: Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, I kvartal 2020
Õhutransport: Sõitjatevedu ja kaubavedu, I kvartal 2020
15.06.2020 Maanteetransport: Kaubavedu maanteel ning veoautode läbisõit, 2019
Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, mai 2020
22.06.2020 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, mai 2020
Veetransport: Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, I kvartal 2020
Õhutransport: Lennuliiklus Tallinna Lennujaama kaudu, I kvartal 2020
29.06.2020 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, mai 2020
10.07.2020 Transpordi üldandmed: Trammid ja trollid, 31. detsember 2019
16.07.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, juuni 2020
21.07.2020 Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, I kvartal 2020
Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, juuni 2020
29.07.2020 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, juuni 2020
17.08.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, juuli 2020
19.08.2020 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, juuli 2020
28.08.2020 Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud, II kvartal 2020
31.08.2020 Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, I kvartal 2020
Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, juuli 2020
04.09.2020 Maanteetransport: Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, II kvartal 2020
Raudteetransport: Kaubavedu raudteel kaubagrupi järgi, II kvartal 2020
Transpordi üldandmed: Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, II kvartal 2020
Õhutransport: Sõitjatevedu ja kaubavedu, II kvartal 2020
16.09.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, august 2020
21.09.2020 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, august 2020
Veetransport: Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, II kvartal 2020
Õhutransport: Lennuliiklus Tallinna Lennujaama kaudu, II kvartal 2020
29.09.2020 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, august 2020
16.10.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, september 2020
20.10.2020 Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, II kvartal 2020
Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, september 2020
30.10.2020 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, september 2020
16.11.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, oktoober 2020
20.11.2020 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, oktoober 2020
30.11.2020 Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, II kvartal 2020
Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, oktoober 2020
Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud, III kvartal 2020
04.12.2020 Maanteetransport: Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, III kvartal 2020
Raudteetransport: Kaubavedu raudteel kaubagrupi järgi, III kvartal 2020
Transpordi üldandmed: Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, III kvartal 2020
Õhutransport: Sõitjatevedu ja kaubavedu, III kvartal 2020
17.12.2020 Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, november 2020
23.12.2020 Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, november 2020
Veetransport: Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, III kvartal 2020
Õhutransport: Lennuliiklus Tallinna Lennujaama kaudu, III kvartal 2020
30.12.2020 Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, november 2020