Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
17.01.2020 Esialgne rahvaarv, 1. jaanuar 2020
12.05.2020 Täpsustatud rahvaarv, 1. jaanuar 2020
27.08.2020 Oodatav eluiga ja tervena elatud aastad, 2019
Statistika andmebaas
17.01.2020 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik, 1. jaanuar 2020
12.05.2020 Demograafilised põhinäitajad: Sünnid, surmad ja loomulik iive, 2019
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik, 1. jaanuar 2020
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik ja rahvaarvu muutuste komponendid, 2019
15.05.2020 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Aastakeskmine rahvastik, 2019
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvaarv, pindala ja asustustihedus, 1. jaanuar 2020
19.05.2020 Demograafilised põhinäitajad: Sündimuse näitajad; imikusuremus; abielud, lahutused ja nende üldkordajad; summaarne esmasabiellumuskordaja ja keskmine vanus esmasabiellumisel, 2019
27.05.2020 Demograafilised põhinäitajad: Sündimuse näitajad, 2019
09.06.2020 Demograafilised põhinäitajad: Sünnid, surmad ja loomulik iive. Eestlased, 2019
Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastik soo, rahvuse ja maakonna järgi, 1. jaanuar 2020
15.06.2020 Demograafilised põhinäitajad: Demograafiline tööturusurve indeks; ülalpeetavate määr, 1. jaanuar 2020
23.07.2020 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Rahvastiku haridus, 1. jaanuar 2020
27.08.2020 Demograafilised põhinäitajad: Sündimuse näitajad, oodatav eluiga, ellujääjad sünnipõlvkonna hulgast, 2019
30.09.2020 Rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Põlis- ja välispäritolu rahvastik soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar 2020