Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
20.04.2020 Vastutustundlik käitumine aitab suremust stabiilsena hoida
Statistika andmebaas
20.01.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, detsember 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, detsember 2019
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, detsember 2019
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, detsember 2019
20.02.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, jaanuar 2020
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, jaanuar 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, jaanuar 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, jaanuar 2020
20.03.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2020
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, veebruar 2020
20.04.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, märts 2020
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, märts 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, märts 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, märts 2020
12.05.2020 Ränne: Ränne, välisränne, sissesrännanud, 2019
Surmad: Suremuse vanuskordajad soo ja vanuserühma järgi, 2019
Sünnid: Sündimuse vanuskordajad, elussündinud, 2019
20.05.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, aprill 2020
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, aprill 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, aprill 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, aprill 2020
22.05.2020 Ränne: Ränne, välisränne, siseränne, maakondadevaheline ränne, 2019
Ränne: Välisränne. Eestlased, 2019
27.05.2020 Sünnid: Elussündinud, sünnituste arv ja mitmikesünnitused, 2019
09.06.2020 Surmad: Surnud; imikusurmad; suremuse vanuskordajad; lahangute määr, 2019
11.06.2020 Abordid: Kõik perioodi andmed, 2019
19.06.2020 Abielud: Abiellujad ja abielud, 2019
Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, mai 2020
Abielulahutused: Lahutanud ja lahutused, 2019
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, mai 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, mai 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, mai 2020
20.07.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, juuni 2020
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, juuni 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, juuni 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, juuni 2020
23.07.2020 Surmad: Surnud elukoha, vanuserühma, soo ja haridustaseme järgi; imikusurmad ema haridustaseme järgi, 2019
Sünnid: Elussündinud ema vanuse järgi, 2019
19.08.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, juuli 2020
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, juuli 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, juuli 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, juuli 2020
21.09.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, august 2020
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, august 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, august 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, august 2020
20.10.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, september 2020
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, september 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, september 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, september 2020
20.11.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2020
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, oktoober 2020
21.12.2020 Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, november 2020
Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, november 2020
Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, november 2020
Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, november 2020