Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
31.01.2020 Leibkonna eelarve - Aasta kulutused: Arvestuslik elatusmiinimum, 2019
24.04.2020 Leibkondade üldandmed: Leibkondade majanduslik olukord, 2019
Leibkonna eelarve - Aasta kulutused: Leibkonna tarbimiskulutused, 2019
Leibkonna elamistingimused - Eluruumid: Kõik perioodi andmed, 2019
Leibkonna elamistingimused - Leibkonnad elukoha järgi: Kõik perioodi andmed, 2019
Leibkonna elamistingimused - Leibkonnad tüübi järgi: Kõik perioodi andmed, 2019
17.09.2020 Leibkonna elamistingimused - Infotehnoloogia leibkonnas: Kõik perioodi andmed, 2020
05.11.2020 Leibkondade üldandmed: Perioodi andmed, 2020
Leibkonna elamistingimused - Eluruumid: Leibkonnaliikmete eluruumiga seotud probleemid, 2020
18.12.2020 Leibkonna elamistingimused - Eluruumid: Leibkonnaliikmete eluruumiga seotud probleemid ekvivalentsissetuleku järgi, 2020