Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
25.02.2020 Sotsiaalkindlustus - Pensionikindlustus: Keskmine pension ja vanaduspension kuus, IV kvartal 2019
Sotsiaalkindlustus - Töötuskindlustus: Kindlustushüvitise otsused koondamise korral; tööandja maksejõuetuse hüvitise maksmise juhtumid, 2019
Sotsiaalkindlustus - Töötuskindlustus: Kõik kuu ja kvartali andmed, IV kvartal 2019
Sotsiaalkindlustus - Töötuskindlustus: Töötuskindlustushüvitise maksmise keskmine kestus, 2018
10.03.2020 Sotsiaalkindlustus - Pensionikindlustus: Riiklik pensionikindlustus ja pensionärid, 1. jaanuar 2020
Sotsiaalkindlustus - Sotsiaalkindlustustoetused: Kõik perioodi andmed, 2019
23.03.2020 Sotsiaalkindlustus - Ravikindlustus: Kõik perioodi andmed, 2019
29.04.2020 Sotsiaalabi - Toimetulekutoetused: Kõik perioodi andmed, 2019
05.05.2020 Sotsiaalkindlustus - Töötuskindlustus: Töötutoetuse saajad maakonna järgi, 2019
13.05.2020 Sotsiaalkindlustus - Pensionikindlustus: Pensionäride osatähtsus rahvastikus, 1. jaanuar 2020
19.05.2020 Sotsiaalkindlustus - Pensionikindlustus: Keskmine pension ja vanaduspension kuus, I kvartal 2020
Sotsiaalkindlustus - Töötuskindlustus: Kõik kuu ja kvartali andmed, I kvartal 2020
06.07.2020 Sotsiaalabi - Hoolekanne: Täiskasvanute hoolekanne; varjupaigateenuse osutajad, 31. detsember 2019
Sotsiaalabi - Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed: Asenduskoduteenuse osutajad ja kasutajad, 31. detsember 2019
25.08.2020 Sotsiaalkindlustus - Pensionikindlustus: Keskmine pension ja vanaduspension kuus, II kvartal 2020
Sotsiaalkindlustus - Töötuskindlustus: Kõik kuu ja kvartali andmed, II kvartal 2020
07.09.2020 Sotsiaalkaitse kogukulutused: Kõik perioodi andmed, 2018
16.11.2020 Sotsiaalkindlustus - Pensionikindlustus: Keskmine pension ja vanaduspension kuus, III kvartal 2020
Sotsiaalkindlustus - Töötuskindlustus: Kõik kuu ja kvartali andmed, III kvartal 2020