Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
06.03.2020 Puudega inimesed - Puudega inimeste toimetulek: Puudega inimeste suhtelise vaesuse määr ja ekvivalentnetosissetulek, 2018
Puudega inimesed - Puudega inimeste toimetulek: Terviseseisund, arstiabi kättesaadavus ja kõrvalabi vajadus, 2019
24.03.2020 Puudega inimesed - Üldandmed: Esmane puue; töövõime hindamise otsused, 2019
24.04.2020 Puudega inimesed - Puudelise liikmega leibkonnad: Kõik perioodi andmed, 2019
13.05.2020 Puudega inimesed - Üldandmed: Puudega inimesed maakonna järgi, 1. jaanuar 2020
15.06.2020 Puudega inimesed - Puudega inimeste tööhõive: Kõik perioodi andmed, 2019
27.08.2020 Terviseseisund: Tervena elada jäänud aastad, 2019
05.11.2020 Arstiabi kättesaadavus: 16-aastaste ja vanemate arstiabi kättesaadavus, 2020
Terviseseisund: 16-aastaste ja vanemate tervis, 2020
18.12.2020 Arstiabi kättesaadavus: 16-aastaste ja vanemate arstiabi kättesaadavus arstiabi liigi ja ekvivalentsissetuleku järgi, 2020
Terviseseisund: Tervislik seisund ekvivalentsissetuleku järgi, 2020