Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
14.02.2020 Tööhõive ja töötus, IV kvartal 2019
15.05.2020 Tööhõive ja töötus, I kvartal 2020
14.08.2020 Tööhõive ja töötus, II kvartal 2020
13.11.2020 Tööhõive ja töötus, III kvartal 2020
Statistika andmebaas
20.01.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. detsember 2019
14.02.2020 Hõivatud - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2019
Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Mitteaktiivsed - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2019
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Palgatöötajad - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2019
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Töötud - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2019
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
Tööturu üldandmed - Aastastatistika: Kõik perioodi andmed, 2019
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2019
18.02.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. jaanuar 2020
21.02.2020 Tööealise rahvastiku haridus - Elukestvas õppes osalemine 4 viimase nädala jooksul: Kõik perioodi andmed, 2019
Tööealise rahvastiku haridus - Haridustase ja keeleoskus: Kõik perioodi andmed, 2019
27.02.2020 Immigrantrahvastik: Perioodi valitud andmed, 2019
18.03.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 28. veebruar 2020
20.04.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. märts 2020
15.05.2020 Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020
18.05.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. aprill 2020
18.06.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. mai 2020
20.07.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. juuni 2020
14.08.2020 Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2020
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2020
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2020
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2020
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, II kvartal 2020
18.08.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. juuli 2020
18.09.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. august 2020
20.10.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. september 2020
13.11.2020 Hõivatud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020
Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020
Palgatöötajad - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020
Töötud - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020
Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika: Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020
18.11.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. oktoober 2020
18.12.2020 Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. november 2020