Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
18.12.2020 Suhteline vaesus, 2019
Statistika andmebaas
18.02.2020 Laste vaesus ja toimetulek: Laste vaesus (2018) ja ilmajäetus (2019), 2018 - 2019
Vaesus ja ebavõrdsus: Vaesuse ja ilmajäetuse määr isikute rühma järgi (erinevad perioodid), 2018 - 2019
Vanemaealiste vaesus, toimetulek ja sotsiaalsed suhted: Vanemaealiste suhteline vaesus, 2018
25.02.2020 Vaesus ja ebavõrdsus: 15-29-aastased, kes ei tööta, ei õpi ega osale koolitusel (NEET-noored), 2019
Vaesus ja ebavõrdsus: Töötusega seotud sotsiaalse tõrjutuse näitajad; 18-24-aastased esimese taseme või madalama haridusega õpinguid mittejätkavad noored, 2019
27.08.2020 Vaesus ja ebavõrdsus: Oodatav eluiga sünnihetkel, 2019
17.09.2020 Vaesus ja ebavõrdsus: Püsiva vaesuse näitajad (erinevad perioodid), 2018 - 2019
18.12.2020 Vaesus ja ebavõrdsus: Suhtelise vaesuse määr ja süvik; leibkonnaliikmete sissetuleku ebavõrdsuse näitajad (erinevad perioodid), 2019 - 2020