Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
18.02.2020 Elanike aasta ekvivalentnetosissetulek ja sissetulekukvintiil isikute rühma järgi, 2018
13.05.2020 Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu ja brutotulu saajad, 2019
18.12.2020 Aasta ekvivalentnetosissetulek, 2019