Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
14.02.2020 Lõimumine tööturul, 2019
18.02.2020 Sissetuleku, vaesuse ja ebavõrdsuse näitajad isikute rühma järgi (erinevad perioodid), 2018 - 2019
21.02.2020 15-74-aastased hõiveseisundi, haridustaseme ja isikute rühma järgi, 2019
30.09.2020 Põlis- ja välispäritolu rahvastik soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar 2020
20.10.2020 Hariduse andmed, 2019