Data submission deadlines

18. June 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

22. June 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. June 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

30. June 2018

10832018 - Uue ettevõtte küsimustik 2018

1. July 2018

13312018 - EKOMAR M712 2017. aasta

13332018 - EKOMAR M731 2017. aasta

10092018 - Kasumitaotluseta organisatsioonid 2017. aasta

13442018 - Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad 2017. aasta

2. July 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

4. July 2018

13902018 - EKOMAR B-E 2017. aasta

5. July 2018

10452018 - EKOMAR G47 2017. aasta

14422018 - EKOMAR IH53P-Q 2017. aasta

13212018 - EKOMAR J62 2017. aasta

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. July 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10432018 - EKOMAR G46 2017. aasta

10492018 - EKOMAR H49 2017. aasta

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

7. July 2018

10392018 - EKOMAR F41 2017. aasta

10412018 - EKOMAR G45 2017. aasta

13292018 - EKOMAR M711 2017. aasta

13272018 - EKOMAR M732 2017. aasta

13352018 - EKOMAR N78 2017. aasta

8. July 2018

13912018 - EKOMAR H52-N 2017. aasta

14602018 - Loomakasvatus. Linnud 2018. kvartal

14592018 - Loomakasvatus. Sead 2018. kvartal

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

9. July 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

10. July 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13412018 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2017. aasta

13402018 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2018. kvartal

13542018 - Kindlustus 2017. aasta

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. July 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. July 2018

12032018 - Intrastat. Dispatches 2018. month

12042018 - Intrastat. Arrivals 2018. month

15. July 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

13552018 - Kindlustus 2018. kvartal

11442018 - Maanteetransport 2018. kvartal

16. July 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

17. July 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. July 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

20. July 2018

14462018 - Muusika 2018. kvartal

21. July 2018

14512018 - Majandustegevus 2018. kvartal

22. July 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

23. July 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

25. July 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

10602018 - Finantsnäitajad 2018. kvartal

12872018 - Kaubavedu sadamate kaudu 2018. kvartal

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

11452018 - Merevedu 2018. kvartal

12882018 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2018. kvartal

11492018 - Raudteeveod 2018. kvartal

11512018 - Siseveetransport 2018. kvartal

11532018 - Tramm-troll 2018. kvartal

11552018 - Õhutransport 2018. kvartal

30. July 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

31. July 2018

10832018 - Uue ettevõtte küsimustik 2018

1. August 2018

13852018 - Elektrienergia hind 2018. poolaasta

13882018 - Maagaasi hind 2018. poolaasta

4. August 2018

11342018 - Teadus- ja arendustegevus (ettevõttes) 2017. aasta

5. August 2018

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. August 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. August 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. August 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13752018 - Lennuliiklus 2018. kvartal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. August 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

12. August 2018

14482018 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2018. kvartal

13. August 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

14. August 2018

12032018 - Intrastat. Dispatches 2018. month

12042018 - Intrastat. Arrivals 2018. month

15. August 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

10832018 - Uue ettevõtte küsimustik 2018

17. August 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. August 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

20. August 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

22. August 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. August 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

27. August 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

3. September 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

4. September 2018

13742018 - Laevaliiklus 2018. kvartal

5. September 2018

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. September 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. September 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. September 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. September 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. September 2018

12032018 - Intrastat. Dispatches 2018. month

12042018 - Intrastat. Arrivals 2018. month

15. September 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

17. September 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. September 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

22. September 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

24. September 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

25. September 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

1. October 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

5. October 2018

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. October 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. October 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

14602018 - Loomakasvatus. Linnud 2018. kvartal

14592018 - Loomakasvatus. Sead 2018. kvartal

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. October 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13402018 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2018. kvartal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. October 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. October 2018

12032018 - Intrastat. Dispatches 2018. month

12042018 - Intrastat. Arrivals 2018. month

15. October 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

13552018 - Kindlustus 2018. kvartal

11442018 - Maanteetransport 2018. kvartal

17. October 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. October 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

20. October 2018

14462018 - Muusika 2018. kvartal

21. October 2018

14512018 - Majandustegevus 2018. kvartal

22. October 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. October 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

10602018 - Finantsnäitajad 2018. kvartal

12872018 - Kaubavedu sadamate kaudu 2018. kvartal

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

11452018 - Merevedu 2018. kvartal

12882018 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2018. kvartal

11492018 - Raudteeveod 2018. kvartal

11512018 - Siseveetransport 2018. kvartal

11532018 - Tramm-troll 2018. kvartal

11552018 - Õhutransport 2018. kvartal

29. October 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

31. October 2018

14482018 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2018. kvartal

5. November 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. November 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. November 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. November 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

13752018 - Lennuliiklus 2018. kvartal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. November 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

12. November 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

14. November 2018

12032018 - Intrastat. Dispatches 2018. month

12042018 - Intrastat. Arrivals 2018. month

15. November 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

17. November 2018

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. November 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

19. November 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

22. November 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. November 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

26. November 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

3. December 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

4. December 2018

13742018 - Laevaliiklus 2018. kvartal

5. December 2018

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. December 2018

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

8. December 2018

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. December 2018

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. December 2018

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. December 2018

12032018 - Intrastat. Dispatches 2018. month

12042018 - Intrastat. Arrivals 2018. month

15. December 2018

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

17. December 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. December 2018

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

22. December 2018

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

24. December 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

25. December 2018

10612018 - Ehitushind 2018. kuu

10622018 - Ehitusmaterjalide hind 2018. kuu

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

31. December 2018

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

5. January 2019

12602018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2018. kuu

12612018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2018. kuu

12622018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2018. kuu

12632018 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2018. kuu

12802018 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2018. kuu

6. January 2019

14062018 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2018. kuu

10632018 - Ekspordihind 2018. kuu

10642018 - Impordihind 2018. kuu

14522018 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2018. kuu

13582018 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2018. kuu

13682018 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2018. kuu

14382018 - Maismaatransporditeenuste hind 2018. kuu

13392018 - Puhastusteenuste hind 2018. kuu

13382018 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2018. kuu

13072018 - Tootjahind 2018. kuu

13672018 - Turvateenuste hind 2018. kuu

13892018 - Tööhõiveteenuste hind 2018. kuu

13662018 - Veetransporditeenuste hind 2018. kuu

13372018 - Õigusabiteenuste hind 2018. kuu

7. January 2019

11362018 - Kaubavedu teedel 2018. nädal

8. January 2019

14602018 - Loomakasvatus. Linnud 2018. kvartal

14592018 - Loomakasvatus. Sead 2018. kvartal

11432018 - Sõidukite arvelevõtmine 2018. kuu

10. January 2019

10272018 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2018. kuu

11572018 - Majutustegevus 2018. kuu

11. January 2019

11402018 - Lastimine-lossimine 2018. kuu

14052018 - Postiteenuste hind 2018. kuu

11502018 - Raudteeveod 2018. kuu

14. January 2019

12032018 - Intrastat. Dispatches 2018. month

12042018 - Intrastat. Arrivals 2018. month

15. January 2019

12062018 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2018. kuu

13562018 - Kindlustus 2018. kuu

13552018 - Kindlustus 2018. kvartal

11442018 - Maanteetransport 2018. kvartal

17. January 2019

12682018 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2018. kuu

11592018 - Tööstus 2018. kuu

18. January 2019

14622018 - Palk ja tööjõud 2018. kuu

20. January 2019

14462018 - Muusika 2018. kvartal

21. January 2019

14512018 - Majandustegevus 2018. kvartal

22. January 2019

12692018 - Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine 2018. kuu

25. January 2019

12872018 - Kaubavedu sadamate kaudu 2018. kvartal

12922018 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2018. kuu

11452018 - Merevedu 2018. kvartal

12882018 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2018. kvartal

11492018 - Raudteeveod 2018. kvartal

11512018 - Siseveetransport 2018. kvartal

11532018 - Tramm-troll 2018. kvartal

11552018 - Õhutransport 2018. kvartal

31. January 2019

14482018 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2018. kvartal

1. February 2019

13852018 - Elektrienergia hind 2018. poolaasta

13402018 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2018. kvartal

13882018 - Maagaasi hind 2018. poolaasta

10. February 2019

13752018 - Lennuliiklus 2018. kvartal

15. February 2019

10602018 - Finantsnäitajad 2018. kvartal

4. March 2019

13742018 - Laevaliiklus 2018. kvartal