Eesti maismaast pool on metsamaa

http://www.stat.ee/759618
Mati Valgepea

Metsad on Eesti üks olulisemaid taastuvaid loodusvarasid ja elukeskkondi, mille kaitsel ja majandamisel on mitmekülgne mõju keskkonnale, majandusele ja sotsiaalelule. Puidu varumine on viimastel aastatel jõudnud 10‒11 miljoni kuupmeetrini. Aktiivsem metsakasutus nõuab suuremat tähelepanu ka metsade kaitsele, uuendamisele ja hooldustöödele.