"Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (29. juuli 2015)

Ettekanded

Siim Krusell: Aasta 2014 statistiku pilgu läbi

Alis Tammur: Hariduse roll rändes

Aastaraamat

Pressiteade