Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20191 323 8240,4
Keskmine brutokuupalk20171 221 eurot6,5
III kvartal 20181 291 eurot-2,37,5
Juuli 20181 296 eurot-4,37,9
August 20181 286 eurot-0,79,0
September 20181 292 eurot0,55,6
Töötuse määr, %20175,8
III kvartal 20185,2
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20183,4
Detsember 2018-0,33,4
Ehitushinnaindeksi muutus, %20171,5
III kvartal 20180,31,4
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20177,7
November 20184,57,9
SKP jooksevhindades201723 615,1 mln eurot
III kvartal 20186 526,1 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201719 155,1 mln eurot4,9
III kvartal 20184 962,9 mln eurot-2,44,2
EksportNovember 20181 385,5 mln eurot1,618,1
ImportNovember 20181 441,9 mln eurot-7,315,3