Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20181 319 1330,3
Keskmine brutokuupalk20171 221 eurot6,5
III kvartal 20181 291 eurot-2,37,5
Juuli 20181 296 eurot-4,37,9
August 20181 286 eurot-0,79,0
September 20181 292 eurot0,55,6
Töötuse määr, %20175,8
III kvartal 20185,2
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20173,4
November 2018-0,53,4
Ehitushinnaindeksi muutus, %20171,5
III kvartal 20180,31,4
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20177,7
Oktoober 20180,81,7
SKP jooksevhindades201723 615,1 mln eurot
III kvartal 20186 526,1 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201719 155,1 mln eurot4,9
III kvartal 20184 962,9 mln eurot-2,44,2
EksportOktoober 20181 360,3 mln eurot10,117,1
ImportOktoober 20181 559,5 mln eurot18,220,1