ESA 2010 infotund 11.06.2014

Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid lähevad 2014. aasta 1. septembrist Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi ESA 95 metoodikalt üle uuele, ESA 2010 metoodikale. Statistikaamet avaldab uue metoodika järgi ümberarvestatud rahvamajanduse arvepidamise näitajate aegread 8. septembril 2014.

Metoodiliste muudatuste tutvustamiseks korraldas Statistikaamet koostöös Eesti Pangaga 11. juunil 2014 infotunni.

Ettekanded

Agnes Naarits "Metoodikauuendused rahvamajanduse arvepidamises"

Annika Laarmaa "Metoodilised muudatused rahvamajanduse arvepidamises"

Robert Müürsepp "Teadus- ja arendustegevuse kapitaliseerimine"

Ulvi Saks "Muudatused maksebilansistatistika koostamises"

Lisamaterjalid ESA 2010 kohta

Eurostati ESA 2010 veebileht

16.01.2014 Eurostati pressiteade

12.-13.06.2014 Luksemburgis toimuv ESA 2010 teemaline konverents

Metoodilised muudatused rahvamajanduse arvepidamise näitajate arvestuses – Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 6)

Sõnapilv