Esimene registripõhine prooviloendus Eestis

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) prooviloenduse käigus katsetati loenduse tunnuste moodustamisel kasutatavate registrite kvaliteeti, metoodika toimimist ja loendust toetava tarkvara valmisolekut registripõhiseks loenduseks. Nagu loenduse puhul, nii määratakse ka proovi-loenduse jaoks loendusmoment ja moodustatakse selle hetke seisuga loendusandmestik. Tekkivad andmetabelid kontrollitakse ja selgitatakse välja, missugune tase andmetel kehtestatud kriteeriumite ja statistika kvaliteedinõuete kohaselt on. Prooviloenduse käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks võetakse vajalikud meetmed, mille tulemust kontrollitakse teisel prooviloendusel 2019. aastal.

Esimene registripõhine prooviloendus Eestis 2016